Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Karolina Antonov är Årets Farmaceut

Apotekaren Karolina Antonov, analyschef på Läkemedelsindustriföreningen, Lif, är Årets Farmaceut.

Karolina Antonov har utsetts till Årets Farmaceut 2022 av fackförbundet Sveriges Farmaceuter. Hon är apotekare och farmacie doktor, men valet av utbildning var inte självklart till en början.

— Jag gick fyraårig teknisk linje med kemiinriktning på gymnasiet. Jag började sedan läsa kemi vid Stockholms universitet, men insåg ganska snart att enbart kemi inte var min grej. Med en pappa som var apotekare låg det nära till hands att då söka sig till apotekarutbildningen. För mig var nog det som lockade att det var bredare än kemin, säger hon.

Karolina Antonov läste vid Uppsala universitet mellan 1986 och 1990 och gick tillsammans med apotekarprofiler som Marie Gårdmark och Mats Larehed. Under hela sin karriär har hon arbetat med läkemedelsstatistik och hälsodata, något hon fattade tycke för under grundutbildningen och ännu mer under sina doktorandstudier.

– Under utbildningen fastnade jag för ämnet Samhällsfarmaci och där ramlade några pusselbitar på plats med kombinationen av det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga. Jag doktorerade sedan där och där väcktes intresset för analys och siffror, säger hon.

Forskarkarriären vid universitetet blev dock inte så långvarig efter disputationen 1997. Istället sökte hon sig till det statliga monopolet Apoteket AB.

— Apoteket hade läkemedelsstatistiken så jag följde datan, kan man säga. Där jobbade jag i sju år, mycket med att få till den nationella statistiken så att den skulle vara lättare att använda. Jag tycker att världen blir lite mer begriplig om man får lite siffror och storleksordning på den, säger Karolina Antonov.

När hon slutade där var det för ett jobb på Socialstyrelsen med det relativt nystartade Läkemedelsregistret, men innan uppsägningstiden var slut ringde Richard Bergström, som då var vd på Lif, och undrade om hon inte ville jobba där istället. Och det är inte något hon ångrar.

— Det har varit fantastiskt roligt. Alla aspekter av läkemedel kommer ju in i läkemedelsbranschen. Man får både det akademiska med utvecklingsdelarna, men också marknadsdelarna, hälso- och sjukvården och myndighetsvärlden. Därför har jag blivit fast här eftersom det hela tiden händer nya spännande saker, säger hon.

Karolina Antonov har genom hela sin karriär verkat för att läkemedelsstatistiken ska vara korrekt och lättillgänglig i samhället. Därför var det något av en chock när E-hälsomyndigheten, som fått ansvaret för den nationella läkemedelsstatistiken efter omregleringen, för några år sedan kom fram till att de inte längre kunde göra den tillgänglig som tidigare. Myndigheten hade gjort en ny tolkning av offentlighets- och sekretesslagstiftningen och menade att de bröt mot lagen om de lämnade ut läkemedelsstatistiken eftersom myndigheter inte får röja ” enskilds ekonomiska förhållanden”.

Den något märkliga situationen uppstod då när myndigheten vägrade lämna ut statistik för att skydda läkemedelsföretagens ekonomiska uppgifter, medan de som skyddades av myndigheten – läkemedelsföretagen och Lif, med Karolina Antonov i spetsen – menade att de inte hade några problem med att uppgifterna gjordes tillgängliga.

— Där reagerade vi ganska tydligt och var nog bidragande till den utredning som nu pågår kring läkemedelsstatistikens hanterande. Målsättningen är ju att det ska gå att hantera den som tidigare, säger Karolina Antonov.

Hon sitter nu själv med i utredningens expertgrupp och kan på så vis följa och bidra till arbetet inifrån. Hon menar att myndighetens tolkning av lagen nog var korrekt, rent juridiskt, men att det måste gå att göra undantag för att göra läkemedelsstatistiken tillgänglig, som alla vill.

— Det känns bra att det blir en ordentlig utredning av detta, då finns det ju en möjlighet att det blir hållbart framåt, även i framtiden när det kommer nya människor som ska tolka lagstiftningen, säger hon.

Fakta Karolina Antonov

Ålder: 57 år.

Familj: Gift med min fadder från Stockholms nation i Uppsala. Tillsammans har vi fyra barn, varav tre är utflugna.

Bor: I villa i Björknäs i Nacka.

Tidigare uppdrag: Uppsala universitet och Apoteket AB.

Sveriges Farmaceuters motivering: Karolina Antonov, apotekare och Farm Dr. Karolina utmärker sig genom att förena farmaceutisk vetenskap med ett praktiskt strategiskt arbete, helhetssyn och en stor kompetens, vilket bidragit till att resultera i flera stora, viktiga avtal och överenskommelser mellan läkemedelsindustrin och staten. Kännetecknande för Karolinas arbete är även förmågan att sträva mot lösningar på utmaningar som kan accepteras och vara ändamålsenliga för alla aktörer på läkemedelsmarknaden. Karolina har arbetat med läkemedelsstatistik och hälsodata under hela sin karriär, på Uppsala universitet, Apoteket AB och nu på Läkemedelsindustriföreningen. Karolina har med stort engagemang arbetat för att förbättra, öka tillgängligheten och användandet av statistiken. Hon har deltagit och deltar i flera statliga utredningar där hennes breda kunskap och erfarenhet kommer till nytta för att öka möjligheten att kunna använda läkemedelsstatistik i kombination med hälsodata som Sverige utmärker sig för internationellt. Aktuellt är nu även det samarbete som ingåtts med Uppsala universitet rörande hälsoekonomisk forskning.

Mest läst