Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Emotionellt ledarskap är framtidens ledarskap”

Ett coachande emotionellt ledarskap är det jag vill ha och det jag tycker är viktigt att ge andra, skriver Denice Kidd i ett nytt blogginlägg.

Vilken typ av ledare skulle jag vilja ha och vilken typ av ledare vill jag vara själv. Det är en fråga som jag tror vi ställer oss själva för sällan. När man pratar om samhörighet på arbetsplatsen och ett gott ledarskap, och för den delen medarbetarskap, säger man egentligen att vi vill att vi ska vara goda förbilder för varandra. Det blir vi genom att dela kunskap med varandra och leda varandra på rätt väg.

Men hur gör vi det på bästa sätt?

Det emotionella ledarskapet väger tungt för att värna om kompetensen och motverka personalomsättning.

Man har på senaste tid pratat mycket om det emotionella ledarskapet som en betydande byggsten bland fler ledaregenskaper. Man säger att vikten av det emotionella ledarskapet väger tungt för att värna om kompetensen och motverka personalomsättning.

Emotionellt ledarskap bygger på förståelsen av andra människors känslor. Det är just därifrån namnet “emotionellt ledarskap” kommer. Det emotionella ledarskapet bygger också på antagandet att ledarskap skapas mellan individer – den som leder och de som väljer att följa – och att kommunikation här är ledarens viktigaste verktyg.

Emotionellt kompetenta ledare är bra på att kommunicera rakt och skapa öppen dialog med medarbetare och kollegor. De ”hör” det som inte uttalas. Deras förmåga att lyssna in, sortera och visa genuint intresse bygger tillit och skapar öppenhet och transparens. Man anpassar även sin ledarstil utifrån individen.  Det är just dessa kvaliteter som är i fokus för ledarskap idag då vi pratar mycket om produktivitet i samvaro med välbefinnande på arbetsplatsen. Att på så sätt motverka personalomsättning och behålla kompetens.

Forskning visar att personer med hög EQ är mer benägna att kunna hantera egna och andras känslor på ett bra sätt.

Man nämner även här ”Emotionell intelligens” ”EQ”. Emotionell intelligens är ett mått på en persons förmåga att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk.

Forskning visar att personer med hög EQ är mer benägna att kunna hantera egna och andras känslor på ett bra sätt. Forskning visar också att EQ, till skillnad mot IQ, går att utveckla. Anledningen till det är vår hjärnas plasticitet (hjärnans förmåga till anpassning). Det går helt enkelt här att lära och att lära om! För utan den förmågan skulle vi inte kunna anpassa oss och överleva.

Det är svårt att förneka att ledning med ett emotionellt ”coachande” ledarskap och emotionell intelligens har många fördelar, även om det kan vara tidkrävande ibland.

En ledare med hög emotionell intelligens skapar en bättre arbetsmiljö.

Genom att erhålla kunskap om och utveckla sin EQ, så stärks ens relationer, och all business handlar i grund och botten om relationer. Det är därför avgörande för dig som vill nå kraftfulla och långsiktiga resultat att utveckla din EQ.

En högre EQ introducerar ett tillvägagångssätt till god självförståelse och utökad reflektionsförmåga, vilket också är avgörande faktorer för ett bättre beslutsfattande. En ledare med hög emotionell intelligens skapar en bättre arbetsmiljö.

Det råder idag akut kompetensbrist inom läkemedelsindustrin och chefer där lägger otroligt mycket tid på att hitta och behålla kompetens. Det är ett frekvent fenomen att konsulter används inom branschen vilket också är ett tecken på att det kan vara svårt att hitta personen med den rätta kompetensen för jobbet men även att behålla den personen när man väl hittat den.

Jag känner även själv att jag kan sakna det emotionella i ledarskapet där allt för ofta. Ett coachande emotionellt ledarskap är det jag vill ha och det jag tycker är viktigt att ge andra. Efterfrågar vi detta ledarskap som medarbetare oftare kommer det bli mer tydligt att ett sådant ledarskap är önskvärt och betydelsefullt.

Jag tror att för att alla ska kunna prestera sitt bästa på arbetsplatsen måste man ge utrymme för ledare att utveckla sin ”EQ” och att utöva ett emotionellt ”coachande” ledarskap.

Mest läst