Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svenska Senna-projektet presenterades på FIP

Det svenska projektet Senna, som syftar till att underlätta etableringen av nyanlända farmaceuter på den svenska arbetsmarknaden, presenterades idag under den internationella farmacikongressen FIP.

Genom förberedande utbildningar, vägledning, arbetsmarknadsträffar och studiebesök har projekt Senna lyckats hjälpa nyanlända farmaceuter från länder utanför EU och EES att få en svensk legitimation och jobb. Projektet presenterades idag som en poster på den pågående internationella farmacikongressen FIP i Sevilla, Spanien. Projektet, som är unikt i ett europeiskt perspektiv, genererade en hel del intressanta diskussioner från internationella farmaceuter vid postervisningen, berättar Claes Jagensjö, ordförande i industrisektionens styrelse samt en av initiativtagarna till projektet, som tillsammans med förbundets professionsutvecklare Erika Larsson presenterade postern.

Postern visar att sedan projektet startade 2017 har andelen som klarar det teoretiska kunskapsprovet på svenska vid Uppsala universitet ökat dramatiskt från 26 procent till 62 procent.

— Vi är väldigt säkra på att det är våra förberedande kurser inför kunskapsproven som spelar roll här, säger Claes Jagensjö.

Samtidigt kan statistik från Socialstyrelsen visa att antalet utomeuropeiska apotekare som fått legitimation i Sverige har ökat från 50 till 111 stycken. Statistiken visar också en markant ökning från 2019 och framåt.

— Den ökning av antalet utomeuropeiska apotekare som får svensk legitimation som vi ser nu kan vara en konsekvens av flyktingvågen 2015–2016. Det kan ju ta ett antal år innan många har lärt sig svenska så bra att man känner att man kan göra provet, säger Claes Jagensjö.

Projekt Senna är ett av de mer framgångsrika projekten för att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden i Sverige och har beviljats fortsatt finansiering av Arbetsförmedlingen även för 2022.

Mest läst