Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Naloxon nässpray kan inte göras receptfritt

Det är inte möjligt att receptbefria naloxon nässpray, enligt Läkemedelsverket, men myndigheten ser andra sätt att göra medlet mer tillgängligt.

Naloxon nässpray används för att motverka opioidöverdoser av exempelvis heroin, metadon, fentanyl, oxikodon, buprenorfin och morfin. Det är därför angeläget att det är så tillgängligt som möjligt bland både anhöriga och närstående till opioidmissbrukare samt personer inom socialtjänsten. Läkemedelsverket fick därför ett uppdrag av Socialstyrelsen att utreda om naloxon nässpray kunde göras receptfritt och säljas över disk på apotek.

Nu är Läkemedelsverkets utredning klar och myndigheten kommer fram till att det inte är möjligt att göra naloxon nässpray receptfritt med nuvarande lagstiftning. Godkännandena av naloxon i form av nässpray innehåller villkor på riskminimerande åtgärder som utbildningsinsatser, något som gör dem omöjliga att receptbefria, enligt myndigheten.

Däremot kan det göras mer tillgängligt på andra sätt, menar Läkemedelsverket.

— Naloxon räddar liv vid överdoser samtidigt som det har väldigt få och milda biverkningar, men naloxon behöver bli mer tillgängligt för såväl anhöriga som socialtjänst och andra yrkesgrupper. Om detta råder inget tvivel. Därför ska vi göra allt som är möjligt att läkemedlet blir mer tillgängligt i samhället och når fler mottagargrupper, säger Maria Furberg, utredare på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

En möjlig väg är att kopiera en metod från Norge där utbildad personal utbildar lekmän i samband med att de delar ut kostnadsfritt naloxon.

— Vi kommer att bistå Socialstyrelsen att bland annat titta på om det finns förutsättningar för att via särskilda distributionscentrum dela ut nässpray till, och samtidigt utbilda, anhöriga eller socialtjänst. En sådan lösning behöver utredas vidare avseende exempelvis kostnadsaspekter. Här kan det finnas lärdomar från liknande projekt i Norge, säger Maria Furberg.

Fakta naloxon

Naloxon upphäver tillfälligt effekterna av opioider som heroin, metadon, fentanyl, oxikodon, buprenorfin och morfin.

Sedan 2018 finns två naloxonläkemedel i form av nässpray godkända för försäljning i Sverige: Nyxoid och Respinal (tidigare Ventizolve), med indikationen akut behandling av känd eller misstänkt opioidöverdos.

Naloxon nässpray ska administreras så snart som möjligt för att undvika skada på det centrala nervsystemet eller dödsfall. Nässprayen innehåller endast en dos och får därför inte testas före administrering.

Källor: Fass och Läkemedelsverket.

Mest läst