Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare kan effektivisera arbetet på akuten

En klinisk apotekare som kan avlasta vårdpersonalen och effektivisera arbetet med patienternas läkemedelslistor. Den modellen testas just nu på akutmottagningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL, i Trollhättan.

— De som jobbar på akuten är väldigt nöjda. Jag har inte hört annat än positiva reaktioner, säger Lena Stroud, chef för sjukvårdsapoteket på NÄL.

Pilotprojektet med kliniska apotekare på akuten pågår från maj till november i år. Förhoppningen är att det ska minimera bristerna i läkemedelshanteringen. Brister som kan leda till både sjuklighet hos patienten och vårdskador som beräknas kosta Västra Götalandsregionen flera miljoner kronor årligen.

Läkemedelsfel uppstår ofta när äldre patienter, över 75 år, flyttas mellan olika vårdenheter. Det kan vara att läkemedel saknas, att de står kvar på läkemedelslistan efter avslutad behandling, att det finns avvikelser i dosering och styrka, att de bereds på fel sätt eller att det finns dubbla ordinationer. Brister som många gånger hade kunnat undvikas.

Lena Stroud, chef för sjukvårdsapoteket inom NU-sjukvården.

Lena Stroud.

— Är det inte rätt från början, så följer det med hela vägen. Om de inte hinner göra läkemedelsgenomgången på akuten så följer en felaktig läkemedelslista med till vårdavdelningen. Då får någon annan göra det. Nu slipper vårdavdelningen det och då är förhoppningsvis patienten nöjd också, säger Lena Stroud.

Elin Edvardsson är en av tre kliniska apotekare som delar på heltidstjänsten på NÄL:s akutmottagning.

 — Vi kan hjälpa till att rätta till fel och reda ut missförstånd. Jag upplever att patienterna är tacksamma över att få prata igenom sina läkemedel med oss. Vi kan ha ett annat fokus än läkarna och det gör att vi kompletterar varandra bra, berättar hon i ett pressmeddelande. 

Försöket med apotekare på akuten i Trollhättan är inte ett unikt. Akademiska sjukhuset i Uppsala har haft apotekare permanent på akutmottagningen i flera år. Flera andra akutmottagningar i Västra Götalandsregionen har också testat modellen tidigare, till exempel på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Om pilotprojektet på NÄL faller väl ut återstår att se. Försöket ska utvärderas i vinter.

— Vi ska göra olika mätningar och skicka ut enkäter till de som jobbar på akutmottagningen, säger Lena Stroud.

Pilotprojektet ”Apotekare på akutmottagning”

Pilotprojektet på akuten på Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan pågår från maj till november i år. Under försöksperioden finns en klinisk apotekare på plats på akuten dagtid och helgfria vardagar. Heltidstjänsten delas mellan tre apotekare.

Andra sjukhus som prövat modellen har, enligt NU-sjukvården i Västra Götaland, visat lovande resultat. När apotekare kommit in i vårdteamet så har kvaliteten på läkemdelsordinationerna förbättrats. Läkare och vårdpersonal har också uppgett att de är mycket nöjda med samarbetet.

Sjukhuset i Trollhättan har sedan 2019 en klinisk apotekare på plats på sin kirurgiska akutvårdsavdelning och sedan i höstas även på sin medicinska akutvårdsavdelning.

Källa: NU-sjukvården i Västra Götaland, som ansvarar för sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla.

Mest läst