Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Meds vilseledande om riskerna med kosttillskott

E-handelsapoteket Meds undanhöll den ökade risken för cancer vid konsumtion av kosttillskott i ett nyhetsbrev och framställde preparaten som ofarliga. Något som strider mot både marknadsföringslagen och decennier av vetenskap.

[Uppdaterad 2022-08-30, kl 16:21]

E-handelsapoteket Meds har i ett nyhetsbrev i förra veckan marknadsfört kosttillskott ifrån en särskild tillverkare. Nyhetsbrevets utformning är i form av en slags intervju med en representant för tillverkaren som frågas ut om kosttillskottens positiva och negativa effekter.

En bit in i ”intervjun” ställs frågan ”Finns det några risker?” varvid representanten svarar ”Att tro att det kan ersätta en god kost av näringsrik mat.”

Kosttillskott har varit föremål för ingående vetenskapliga studier kring både deras effekter och risker och det är ställt utom allt tvivel att det finns fler risker än så.

Hos Livsmedelverket, som är tillsynsmyndighet för kosttillskott, listas sådant som risken för överdosering, svårigheten att säkerställa doser i växtframställda produkter, föroreningar samt risken för interaktioner med läkemedel.

Men det stoppar inte där, det finns även värre risker än så. I decennier har randomiserade, kontrollerade studier av olika typer av kosttillskott visat en förhöjd risk för cancer hos de som tar dem. Några exempel:

Redan på 1980-talet visade en amerikansk studie att 30 mg betakaroten plus 25 000 IE retinol per dag i fyra år ökade risken för lungcancer hos rökare.

På 1990-talet visade en finsk studie av manliga rökare att 20 mg betakaroten per dag i sex år ökade risken för lungcancer.

En modernare amerikansk cancerpreventionsstudie från 2012 visar att tillskott av vitamin E ökar risken för prostatacancer.

En japansk studie från 2018 visar att högre doser av vitamin A ökade risken för lungcancer.

En metaanalys från 2020 av högkvalitativa, randomiserade studier av antioxidanter som vitamin A, C, E, selen och zink, visar att de inte minskar risken hos friska personer att utveckla lungcancer medan vitamin C ökar risken hos kvinnor och vitamin A ökar risken hos rökare och personer som har exponerats för asbest.

Nu börjar forskarna också förstå varför. Modern vetenskap har visat att dos-responskurvan för antioxidanters skyddseffekt mot cancer är U-formad. Det innebär att personer som har brist på antioxidanter har en ökad risk att utveckla cancer. En risk som går ner när tillräckliga halter nås för att sedan öka igen om halterna blir för höga. Med kosttillskott är det lätt hänt att få i sig för mycket antioxidanter.

Djurstudier vid Karolinska institutet har visat att antioxidanter skyddar både friska celler och cancerceller vilket innebär att antioxidanter kan påskynda utveckling och spridning av cancer och metastaser.

I en artikel från 2018 på Cancerfondens webbplats säger Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid institutionen för Biovetenskaper och näringslära på Karolinska institutet:

— Vi har visat det på möss – när de får extra antioxidanter, sprider sig cancern dubbelt så fort. Vi kan inte göra dessa studier på människa, det skulle vara oetiskt. Men vi har odlat melanom-celler från människor, och när vi ger dem antioxidanter börjar de direkt att röra sig snabbare.

En bärande hypotes är därför att överskott av antioxidanter kan påskynda utvecklingen och spridningen av cancer även hos människor. Därför avråder the American Cancer Research Fund, the American Cancer Society, svenska strålsäkerhetsmyndigheten och Cancerfonden från användandet av kosttillskott. Något som Meds också utelämnar i sin kommunikation.

Även om Livsmedelsverket är tillsynsmyndighet för kosttillskotten är det Konsumentverket som ansvarar för att granska marknadsföringen av preparaten.

— Enligt marknadsföringslagen får man absolut inte ge ett felaktigt intryck av produktens egenskaper och i det inkluderas också dess effekter. Vilseledande marknadsföring kan vara rent felaktiga uppgifter, men det kan också vara att man ger tvetydiga eller oklara besked, säger Maja Rogemyr, jurist på Konsumentverket.

Maja Rogemyr, jurist på Konsumentverket.

Hon är förhindrad att kommentera det aktuella fallet i detalj utan kan bara uttala sig generellt. Men det är tydligt att Meds utelämnande av riskinformation med stor sannolikhet strider mot marknadsföringslagen.

— Det finns också ett krav på att väsentlig information inte får utelämnas och man ser strängt på just information om hälsoeffekter, både positiva och negativa, där är det högre krav, säger Maja Rogemyr.

Carl Jansson är marknadschef på Meds och han håller med om att formuleringen är otydlig.

Carl Jansson, marknadschef på Meds.

“Vi är tydliga i artikeln om att kosttillskott ej bör ersätta en varierad kost och hälsosam livsstil. Formuleringen skulle kunna vara utförligare. Vi ser över våra rutiner och kommer se över våra samarbeten framåt” svarar han i en skriftlig kommentar.

Läs mer:

Ny vetenskaplig sammanställning av läget: Dietary Supplements—For Whom? The Current State of Knowledge about the Health Effects of Selected Supplement Use

Cancerfonden: Kosttillskott kan få cancerceller att spridas

Strålsäkerhetsmyndigheten: Malignt melanom-drabbade bör undvika hudvårdsprodukter och kosttillskott med antioxidanter

Mest läst