Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Färre börjar utbilda sig till farmaceut i höst

Nu startar terminen på farmaceututbildningarna. I år har färre personer sökt och erbjudits en plats, jämfört med förra hösten. Det har också blivit lättare att komma in på många håll, visar siffror från UHR.

Totalt sökte 3206 individer till någon av höstens farmaceututbildningar på Göteborgs, Umeå, Uppsala universitet och Linnéuniversitet. Det är nästan 350 personer färre än ifjol. Av årets sökande har drygt var femte, 552 personer, antagits. Vilket också är en minskning på 24 personer jämfört med förra året, i huvudsak beroende på att färre antagits vid farmaceutprogrammen vid Linnéuniversitet

Nästan tre fjärdedelar av de som antagits i år är kvinnor, (413 kvinnor och 139 män). Könsfördelningen var ungefär densamma höstterminen 2021.

Statistiken förvånar inte Andreas Sandberg, enhetschef på Universitets och högskolerådet, UHR.

— Det följer de generella siffrorna ­ganska väl, att två av tre som söker till universitet och högskola är kvinnor. Ibland är procentfördelningen 70-30, ibland 65-35, säger han.

Andreas Sandberg, avdelningschef på UHR.

Andreas Sandberg, UHR.

Farmacuetutbildningar, sökande och antagna ht 2022

Apotekarprogrammet, 300 hpSökandeAntagna
Göteborgs universitet1146108
Umeå universitet, distans94825
Uppsala universitet           1299115
Receptarieprogrammet, 180 hp
Göteborgs universitet41857
Umeå universitet, distans50445
Uppsala universitet      511100
Farmaceutprogrammet, 180 hp
Linnéuniversitetet, distans.50775
Linnéuniversitetet, campus Kalmar23627
Totalt, antal individer:3206552
Källa: UHR

Svårast att komma in är det på Umeå universitets apotekarprogram. Där krävdes det ett gymnasiebetyg på minst 19,26 vid den andra urvalsomgången. Umeå universitets har också de tuffaste antagningskraven av receptarieprogrammen. Där behövs ett gymnasiebetyg på minst 17,81 för att komma in.

— Det är väldigt populära utbildningar, där vi har många förstahandssökanden, säger Mikael Elofsson, dekan på teknisk-naturvetenskaplig fakultet, där programmen ligger på Umeå universitet.

Mikael Elofsson, Dekan, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet.

Mikael Elofsson, Umeå universitet.

Att Umeå toppar listan beror troligen på att de tar in färre personer, bara 25 apotekarstudenter och 45 receptariestudenter. Det är betydligt färre än till exempel Uppsala och Göteborgs universitet.

— Jag tolkar det som att vi bedöms ha god kvalitet i utbildningen, är ett bra universitet och att Umeå är en bra studentstad. Sedan driver det naturligtvis upp konkurrensen när vi antar färre och fortfarande har ett väldigt högt söktryck, säger Mikael Elofsson.

På de flesta farmaceututbildningar har dock betygskravet sänkts, jämfört med förra hösten.

— Konkurrensen har sjunkit generellt i år eftersom det är färre sökanden, säger Andreas Sandberg på UHR.

Söknivåerna i år påminner mer om de som rådde innan pandemin, konstaterar UHR i rapporten ”Antagning till högre utbildning höstterminen 2022”.

Antagningskrav, gymnasiebetyg utan komplettering

Apotekarprogrammet, 300 hpHt 2022Ht 2021Ht 2020
Göteborgs universitet       18,8519,1119,06
Umeå universitet, distans 19,2619,5320,10
Uppsala universitet18,8519,2419,00
Receptarieprogrammet, 180 hp
Göteborgs universitet   15,7315,8915,52
Umeå universitet, distans 17,4116,7917,14
Uppsala universitet14,0614,7813,03
Farmaceutprogrammet, 180 hp
Linnéuniversitetet, distans15,0715,6715,50
Linnéuniversitetet, campus Kalmar14,5514,16*
Källa: UHR

Mest läst