Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Se till att vara redo för studiestarten, här är mina tips”

Det finns många saker att göra för att förbereda sig och vara redo för den stundande terminsstarten, skriver Kathrin Svensson, Svensk Farmacis studentbloggare.

Slutet på sommaren är alltid bitterljuv, men med hösten kommer också ett nytt läsår och du kommer vara en termin närmare din examen. Oavsett om du kommer till universitet för första gången, eller kommer tillbaka från en lång sommar, kan det nya läsåret bli överväldigande, men det finns många saker du kan göra för att se till att du är redo.

Ditt första år på receptarie- eller apotekarprogrammet kommer att lägga grunden för resten av din tid på universitetet. Detta är uppenbart eftersom de kurser du kommer att introduceras till under den här tiden kommer att bygga på varandra under de efterföljande åren.

Mina råd till dig som ska börja receptarie- eller apotekarprogrammet till hösten (men även till dig som har läst några år):

 • Bli vän med dina klasskamrater under orienteringsveckan, byt telefonnummer med varandra och bilda studiegrupper. Bli även vän med studenter som redan avklarat de första åren, som kan hjälpa dig med mentorskap och studieresurser som de tycker varit till hjälp. Många universitet skapar officiella eller inofficiella Facebook-grupper där studenter hjälps åt och postar påminnelser om till exempel CSN-ansökningar och kursregistreringar. Se bara till att du hamnar i rätt årskull.
 • Studier och jobb går hand i hand. Om du har möjlighet, börja jobba till exempel på apotek eller på labb, som assistent eller som egenvårdsrådgivare. På så sätt kan du börja memorera de vanligaste distribuerade läkemedlen och lära dig hur man pratar med patienter – sådant som du så småningom kommer tenteras på. Du som läser på distans har ett mer flexibelt schema, men också mer ansvar – heltidsstudier är heltidsstudier oavsett om du läser på distans eller campus.
 • Engagera dig i aktiviteter vid ditt universitet som till exempel arbetsmarknads- och forskarföreläsningar, studentföreningar eller studentsektioner vid din fakultet. Jag vet, det kan vara svårt att balansera studier, extrajobb och andra aktiviteter, och du behöver inte göra allt på en gång. Studentsektionens styrelse vid Umeå universitet ekade tom de första åren, tills ett fåtal modiga studenter antog utmaningen. Jag hoppade in i styrelsen först under mitt fjärde år. Det är utvecklande och man lär känna farmacistudenter från andra städer som man kan dela många skratt, erfarenheter och perspektiv med.
 • Gör “flashcards” på Quizlet och testa dig själv och dina klasskamrater. Jag använde dessa flitigt under farmakologikursen. Det hjälpte mig memorera de 200 läkemedlen, dess varumärke, klassificeringar, verkningsmekanismer, biverkningar och doseringar, så jag fortsatte flashcards-traditionen även efterföljande år.
 • Gör flödesscheman och ramsor. Under biomedicinkursen ritade jag upp alla signaltransportvägar, cellcykeln och centrala dogmen och hängde upp på väggen (se bild).

Kathrin Svenssons studiehörna med allt viktigt under biomedicinkursen.

 • Övningstentor är ovärderliga!
 • Ta noggranna anteckningar (på laptoppen) under föreläsningar och granska dem samma dag eller morgonen efter. Skriv sedan om dem i ett mer förenklat format som är vettigt för dig (här kan du använda penna på papper). Läser du på distans? Då är föreläsningarna videoinspelade, men inte alltid vettiga.
 • Överskatta kurserna och kom hellre överförberedd än underförberedd, ungefär som när du ska på en jobbintervju. Gå igenom materialet kvällen före lektionen och spara ett dokument med eventuella frågor som du vill ställa professorn.
 • Prioritera. Vissa kurser kommer mer naturligt och kräver mindre arbete än andra. Ta till exempel kursen farmaceutisk praxis med författningar – det finns många saker att veta, men tentafrågorna är rätt fram. Farmakoterapikursens examensfrågor är däremot inte på något sätt okomplicerade och kräver mer djupgående kunskap, jämfört med författningarna. Ibland är tentamina planerade nära inpå varann. Det är här prioritering kommer in.
 • Apropå att prioritera – Prioritera organisk kemi. Gå igenom kemigrunderna och gör övningarna i boken innan kursstart. Fokusera på varför reaktioner inträffar (ledtråd: pH, elektrostatiska krafter och steriska effekter) och rita alltid upp mekanismerna (ledtråd: elektroner, nukelofiler, elektrofiler, syror och baser). Då vänjer du dig vid att titta på något som skrämmer dig och ser helt främmande ut (vid något expedieringstillfälle på apotek började jag känna igen substanser och förställde mig deras kemiska struktur – Organisk kemiskada!).
 • Fritid är inte lätt för farmacistudenter. Ingenting förbereder dig bättre för ett nytt läsår än att vara fulladdad. Vila, res, umgås med familj och vänner och försök hinna med livets ärenden och upplevelser (eller Netflix –  The good doctor är något att kolla in!). Själv ska jag kolla in kursen Läkemedelsepidemiologi och hälsoekonomi, som är början på mitt sista läsår!

Lycka till!

Mest läst