Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekens e-handel bromsar in

E-handeln med läkemedel och andra apoteksvaror har gjort en kraftig inbromsning under första halvåret 2022. Under andra kvartalet var tillväxttakten till och med högre i de fysiska butikerna än inom e-handeln. Samtidigt ligger antalet fysiska apotek helt stilla på samma nivå som i slutet av 2021.

Tillväxttakten i apotekens e-handel har avtagit markant under årets första halva, visar data från apotekskedjornas halvårsrapporter. Under perioden januari till och med juni 2022 var försäljningsökningen inom e-handeln drygt åtta procent jämfört med 28 procent för samma tid 2021. Under det andra kvartalet (april – juni) var e-handelns ökningstakt endast 4,4 procent jämfört med 16, 7 procent samma tid 2021.

Samtidigt växte hela apoteksmarknaden med 5,5 procent under andra kvartalet vilket innebär att tillväxten under andra kvartalet var högre i de fysiska butikerna än i e-handeln.

Björn Falkenhall, chefsekonom på Sveriges Apoteksförening.

— Den dramatiska ökningstakten av e-handeln som man såg under pandemin har avstannat och ligger nu ganska stabilt runt 18 till 20 procent av apotekens totala omsättning, säger Björn Falkenhall, chefsekonom på Sveriges Apoteksförening.

Apoteket AB konstaterar i sin halvårsredovisning att ”I slutet av 2021 började kunderna återvända till butik efter pandemin, en trend som fortsatt 2022.”, men de anger inga siffror på utvecklingen. Det gör Apotek Hjärtat, vars försäljning i fysiska apotek ökade med 9,5 procent under det andra kvartalet 2022 samtidigt som deras e-handel minskade (!) med 3,5 procent.

Det är ännu för tidigt att säga något om denna inbromsning är bestående eller temporär, menar Björn Falkenhall. Jämfört med andra branscher skiljer sig apotekbranschen dock.

— E-handelsandelen i dagligvaruhandeln har gått ner efter att pandemirestriktionerna togs bort, det har ju inte skett för apoteken där det ligger stabilt, men det är svårt att veta vart det tar vägen, säger han.

Under pandemin avråddes patienter från att besöka vårdcentraler och sjukhus, något som inte gäller längre och som kan ha bidragit både till en ökad omsättning och en ökad försäljning i de fysiska apoteken.

— Många vill ju ha sina läkemedel omedelbart. När de har besökt sin vårdcentral går många direkt till apoteket. Samtidigt verkar de som har hittat till e-handelskanalen finnas kvar där så den sjunker inte tillbaka, säger han.

Totalt är antalet apotek oförändrat under det första halvåret 2022 och ligger kvar på 1 411 apotek. Apoteket AB och Apotek Hjärtat har inte gjort några förändringar i sina antal apotek. Medan Apotek Kronan har stängt fyra apotek samtidigt som fyra andra apotek har öppnats.

— Man ska nog ändå inte dra för stora växlar på det. I andra branscher har man sett att när e-handeln har nått de här nivåerna så kommer det att leda till strukturförändringar i butiksledet, säger Björn Fakenhall.

Andra läser