Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stor risk att Nationella läkemedelslistan försenas

Nästa år ska både apoteks- och vårdaktörer vara direktanslutna till Nationella läkemedelslistan, enligt lagstiftningen. Men regionerna larmar att de inte hinner bli klara i tid. Förskrivarna menar också att det innebär ett hot mot patientsäkerheten om transformatorn, den tillfälliga övergångslösningen, stängs av.

– Ingen tror att situationen är löst till den 1 maj 2023. Regionerna har länge sagt att det är problematiskt att byta system. Nu säger de rent ut att; ändras inte lagen så kommer vi att bryta mot lagen. Regionerna är till skillnad från apoteken inte vana att jobba mot en nationell lösning som de egentligen inte kan påverka i så stor utsträckning och alla måste samsas, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Fredriks Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

För två veckor sedan hölls ett aktörsmöte med socialdepartementet där Sveriges Apoteksförening, hälso, sjukvårds- och IT-direktörer, Sveriges kommuner och regioner, SKR, flera myndigheter och Nätverket Sveriges chefsläkare diskuterade frågan om den bortre tidsgränsen. Socialdepartementet konstaterade att flera aktörers tidplaner förskjutits, trots att det är fyra år sedan riksdagsbeslutet om att införa Nationella läkemedelslistan fattades och ett år återstår innan tidsfristen är passerad. Socialdepartementet jobbar nu med en process som ska leda till en justering av den bortre tidsgränsen.

– Jag har stor respekt för att den här är en väldigt komplex process. Vi har haft covid-19, GDPR och ökade krav på informationssäkerhet som försenat och det är en omfattande reform. Hade alla haft sina nya vårdsystem på plats så hade säkert anslutningsprocessen i de allra flesta regioner varit igång nu, säger Maarten Sengers, kansliråd på socialdepartementet som är involverad i arbetet med Nationella läkemedelslistan.

Socialdepartementet kommer härnäst att göra en ny inventering om när regionerna kan vara klara. Men allt tyder också på att riksdagen måste fatta beslut om en lagändring innan det blir möjligt att skjuta fram den bortre tidsgränsen. Något som kan dröja då riksdagen snart går på sommarlov, sedan är det val i september och därefter en ny riksdag och regering som ska tillsättas.

– Vi jobbar så fort som möjligt med att ta fram ett förslag. När vi har berett ett förslag på regeringskansliet så kommer det att skickas ut på remiss. Jag hoppas vi någon gång under första delen av hösten ska veta vad förslaget kan bli, säger Maarten Sengers.

Han menar att inte finns några tekniska hinder för att låta den tillfälliga transformatorn vara i bruk ett tag till. Problemet är snarare att det måste finnas en juridisk grund för att ha den kvar.

Vad innebär då förseningen av Nationella läkemedelslistan för apoteken?

– Det är olycklig att det blir en osäkerhet för Apotekens IT- och systemleverantörer om vad som gäller. Men också att det som är bra med listan inte kan börja användas. Den stora vinsten är att läkarna kan se i princip samma sak som apoteken. Man är inte färdig med projektet helt enkelt, säger Fredrik Boström på Sveriges Apoteksförening.

Nationella läkemedelslistan

I juni 2018 fattar riksdagen beslut om lagen om nationell läkemedelslista. Nationella läkemedelslistan ska bli en rikstäckande informationskälla där vården, omsorgen, apoteken och patienten får tillgång till samma information om förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

E-hälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att utveckla den tekniska lösningen för registret. Enligt lagstiftningen ska samtliga vård- och apoteksaktörer ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan senast den 1 maj 2023.

Mest läst