Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceutiska fakulteten i Uppsala rankas högt

Den farmaceutiska fakulteten i Uppsala hamnar högst bland de fyra svenska universitet som utbildar farmaceuter i flera olika internationella rankingar.

De internationella rankingarna är välkända i universitetsvärlden och listar universitet och fakulteter i hela världen utefter lite olika kvalitetskriterier.

I Academic Ranking of World Universities, ofta kallad Shanghairankingen, hamnar Uppsala universitet på plats 78 i världen, medan den farmaceutiska fakulteten i Uppsala rankas så högt som nummer 25 i världen. Som jämförelse landar Göteborgs universitet på mellan 101:a och 150:e plats, Umeå universitet mellan 401:a och 500:e plats och Linnéuniversitetet i Kalmar någonstans mellan plats 801 och 900.

De farmaceutiska fakulteterna i Göteborg och Umeå placerar sig på platserna 101-150 respektive 301-400 i världen medan Linnéuniversitet inte rankas alls när det gäller farmaci.

I QS World Ranking landar Uppsala universitet också i topp bland de svenska universiten som utbildar farmaceuter. Här hamnar Uppsala på plats 124 i världen medan Göteborg landar på plats 180 och Umeå på plats 365. Linnéuniversitet rankas inte. När det gäller farmaci är det bara farmaceutiska fakulteten i Uppsala som får en ranking och här lägger de sig på plats 34 i världen.

Slutligen i US News ranking Best Global Universities placerar sig Uppsala universitet på plats 113 medan Göteborg kommer straxt därefter på plats 134, Umeå på plats 335 och Linnéuniversitet på plats 1 233. Även här är det bara farmaceutiska fakulteten i Uppsala som rankas och då på plats 40.

Genomgående rankas den farmaceutiska fakulteten i Uppsala ganska mycket högre än själva Uppsala universitet.

Mathias Hallberg, dekan vid farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet.

— Farmaceutiska fakulteten befinner sig i en mycket positiv utveckling. Vi når stora framgångar i forskning och utlysningar, har installerat sju nya professorer och stärker för närvarande organisationen kring våra programutbildningar. I sommar välkomnar vi 200 europeiska doktorander till ULLA 22 [ett europeiskt konsortium för farmaceutisk vetenskap som startade 1992 vid fyra universitet som nu har växt till tio, ULLA står för de fyra grundaruniversiteten Uppsala, London, Leiden och Amsterdam, reds anm] och till hösten lanserar vi Sveriges första masterprogram i biologiska läkemedel. Vi har helt enkelt vind i seglen, och att vårt målmedvetna arbete och framgångsrika samverkan med Uppsala universitets medicinska fakultet speglar sig de internationella rankingarna ger naturligtvis viktig inspiration för framtiden, säger Mathias Hallberg, dekan vid den farmaceutiska fakulteten i en kommentar på Uppsala universitets webbplats.

Totalt i världen rankades det amerikanska universitetet Harvard som nummer ett i både Shanghai Ranking och Best Global Universities, både som universitet och när det gäller den farmaceutiska vetenskapen. QS Wold Ranking hade istället Massachusetts Institute of Technology, MIT, USA, som universitet nummer ett och Monash University i Australien, som bästa universitet när det gäller farmaceutisk vetenskap.

Mest läst