Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dödsfall kopplade till ökad förskrivning av oxikodon

Användningen av smärtlindrande preparat med oxikodon ökar i Sverige. Samtidigt ökar antalet dödsfall som kan kopplas till oxikodon, visar en ny studie.

Antalet fall av oxikodonrelaterade dödsfall i Sverige här ökat sedan 2006, visar en ny studie. Det är Anna Fugelstad, psykolog, vid Karolinska institutet och Ingemar Thiblin, professor och överläkare vid Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Uppsala som har gjort studien, som de refererar i Läkartidningen.

De har analyserat data från de rättsmedicinska databaserna om dödsfall med förekomst av opioider som erhållit en förgiftningsdiagnos i Dödsorsaksregistret.

Mellan 2006 och 2018 avled 756 personer med oxikodon i kroppen. Ett antal av dessa hade även andra starka opioider i kroppen, men när de sorterats bort återstod ändå 575 dödsfall som klassificerades som oxikodonrelaterade. Under perioden sågs en kraftig ökning från 0,1 dödsfall per 100 000 till 1,12 dödsfall per 100 000. Under samma period ökade antalet personer som fick oxikodon förskrivet av en läkare från drygt tre till över 30 per 1000.

De oxikodonrelaterade dödsfallen drabbade i högre utsträckning äldre och kvinnor jämfört med andra opioidrelaterade dödsfall. Över hälften hade recept på oxikodon och många hade även recept på bensodiazepiner och antidepressiva. I 45 procent av fallen hade personerna även alkohol i blodet.

Författarna menar att det starka sambandet mellan förskrivningar och dödsfall samt den höga andelen avlidna med egna recept indikerar att man bör se över förskrivningen exempelvis vid kroniska smärttillstånd. Även den höga förekomsten av bensodiazepiner och alkohol behöver uppmärksammas, menar de.

Mest läst