Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Färre sökte till universitetet

Färre sökte till höstens universitet- och högskoleutbildningar, jämfört med fjolårets rekordsiffror. Det gäller även de farmaceutiska utbildningarna, visar statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.

Vid midnatt tisdagen den 19 april stängde möjligheten att anmäla sig till höstens utbildningar vid universitet och högskolor. Nu står det klart att antalet personer som har sökt har minskat med cirka tio procent jämfört med förra årets anmälningsrekord. Men det handlar mer om en återgång till ett normalläge än en reell minskning.

— Totalt 376 665 sökande till höstterminen är väsentligt färre än under corona­pandemin: 419 097 hösten 2021 och 407 026 hösten 2020. Men årets notering är högre jämfört med höstterminerna 2016–2019, säger Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR) i ett pressmeddelande.

De farmaceutiska utbildningarna följer den generella trenden med en ungefärlig tio-procentig minskning av antalet sökande överlag, på alla program.

Störst intresse är det för apotekarutbildningarna där drygt 1 350 sökte till Uppsala universitet, knappt 1 200 till Göteborg och drygt 850 till Umeå. Men dagens sökande kan välja upp till 15 olika utbildningar vilket gör att totalsiffran sökande inte alltid säger så mycket. Om endast de som valt respektive utbildning som förstahandsval beaktas blir fördelningen jämnare. Då visar statistiken att 186 personer har valt Uppsala universitet, 154 har valt Göteborgs universitet och 138 har Umeå universitet som förstahandsval.

Receptarieutbildningarna finns på fler orter och har generellt sett färre sökande till varje program, men de sökande är mer jämnt fördelade mellan olika orter. Se tabell nedan.

Mest läst