Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kompletteringsutbildning får språktermin

Höstens kompletteringsutbildning för utländska farmaceuter i Uppsala får en språktermin.
– Vi har märkt att kunskapsinhämtningen kan bli lidande på grund av språkbarriärer. Det kan orsaka stress och bli en tidstjuv, säger Srebrenka Dobric, nationell samordnare för utbildningen.

Uppsala universitet fick 2017 i uppdrag av regeringen att starta en utbildning för att hjälpa utländska farmaceuter som flytt hit att nå ut på den svenska arbetsmarknaden. Behörig att söka är den som har en utländsk apotekarutbildning som motsvarar den i Sverige samt har dokumenterade kunskaper i svenska och engelska. Lärare har dock uppfattat att språksvårigheter ibland hindrar studenter från att ta del av kunskaper.

– Vi har grundläggande behörighetskrav i svenska och engelska, men ser nu att de inte räcker till för vissa deltagare, säger Srebrenka Dobric.

Srebranka Dobric, Uppsala universitet.

Srebranka Dobric, Uppsala universitet.

Från och med i höst kan den tidigare ettåriga utbildningen kompletteras med ytterligare en termin.

– Språkterminen ska stärka den språkliga förmågan och bland annat innehålla muntlig kommunikation, läsande och skrivande, säger Srebrenka Dobric.

Studenterna får själva bedöma sin språkliga förmåga. Om de anser sig ha tillräckliga kunskaper får de visa det genom ett språktest.

– De vars test visar att de behöver utveckla den språkliga förmågan får gå språkterminen, säger Srebrenka Dobric.

Göteborgs universitet har också en kompletterande utbildning för utländska apotekare. De införde språkterminen redan 2020, sedan en förändring i högskoleförordningen gjorde det möjligt.

– Erfarenheter från Göteborg visar att många inte får godkänt på språktestet. Vi är därför beredda på att det är ganska många som kommer att behöva gå språkterminen. Men vi vet ju inte än, säger Srebrenka Dobric.

Hur är det med studenter som redan lämnat utbildningen, har de gått miste om kunskaper?

– Det är viktigt att komma ihåg att våra studenter redan har en avklarad apotekarutbildning. Vår utbildning syftar ju till att komplettera den i en svensk kontext. Det som vi har uppmärksammat är att den språkliga förmågan hos vissa av våra studenter behöver förstärkas, säger Srebrenka Dobric.

Mest läst