Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Per Manell är död

Den välkände apotekarprofilen Per Manell har gått ur tiden. Han avled i Uppsala fredagen den 4 mars. Han blev 73 år.

Apotekaren, entreprenören och medicinalrådet Per Manell är död. Han avled i Uppsala fredagen den 4 mars efter en kortare tids sjukdom.

Per Manell läste till apotekare på Farmis i Uppsala i slutet av 1960-talet. Efter två år som lärare i socialfarmaci vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet gick han över till Socialstyrelsens läkemedelsavdelning där han tidigt blev medicinalråd och chef för den regulatoriska avdelningen. Under den här tiden var han också drivande bakom att starta och utveckla Swedis, ”Swedish Drug Information System”, en av de allra första databaserna med läkemedelsinformation. Något som också låg till grund för att läkemedelsbibeln Fass kunde göras tillgänglig digitalt, så småningom via internet. Han var även drivande bakom att utveckla Patient-Fass.

1985 utsågs han till Årets Farmaceut av Sveriges Farmaceuter för sina ”pionjärinsatser när det gäller att utnyttja ADB inom läkemedelsområdet på ett sätt, som kommer till nytta även inom den praktiska farmacin”, som det står i motiveringen.

Per Manell var också med när Socialstyrelsens läkemedelsavdelning omvandlades till Läkemedelsverket 1990, men intresset för kombinationen läkemedelsinformation och databaser hade fött en ny idé. Han lämnade därför myndigheten för att starta den egna firman Pharmasoft – ett digitalt informations- och process-stöd för att enklare kunna sammanställa ansökningar till Läkemedelsverket om godkännande av läkemedel. Detta blev starten på ett liv som entreprenör där han, vid sidan om att äga och driva först Pharmasoft och sedan sitt nya bolag Pharma Forte, även var styrelseordförande i företag som Läkemedelstjänster, Health Solutions, Qurit och Svensk Dos.

Per Manell höll 1997 års Bengt Danielsson-föreläsning på Läkemedelskongressen under rubriken ”Hur kan man öka läkemedelssäkerheten med informationsteknik?”

Han tilldelades även Apotekarsocietetetens Rune Lönngren-pris 2008 för sina insatser inom den farmaceutiska informationsteknologin. I motiveringen benämns han som ” Den virtuelle apotekaren – global närvaro i läkemedelssäkerhetens tjänst”.

Han instiftade 2017 ”Medicinalrådet Per Manells pris”, ett pris för bästa presentation av fördjupningsprojekt vid Farmaceutiska fakulteten i Uppsala.

Begravningen äger rum i Uppsala Domkyrka den 12 april kl. 10:00.

Per Manell blev 73 år.

Mest läst