Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Vi är ett viktigt kugghjul”

Kliniska prövningar, läkemedelsberedning och kundservice. Tre enheter samsas under ett och samma tak på Apoteket Nationella enheten i Uppsala – och alla fyller de en viktig uppgift i uppdraget att förse kunderna med läkemedel.

Farmaceuterna Anja Lahi Kågedal, Adam Jerwanski och Martina Lind beskriver Apoteket Nationella enheten som ett viktigt kugghjul i maskineriet för att vården ska fungera.

Farmaceuterna Anja Lahi Kågedal, Adam Jerwanski och Martina Lind beskriver Apoteket Nationella enheten som ett viktigt kugghjul i maskineriet för att vården ska fungera.

– Det går ofta att hitta mig med minst en pärm i famnen.

Martina Lind står mellan två flyttbara väggliknande bokhyllor fyllda med gula pärmar. Hon plockar ut en pärm, går ut och snurrar på ett vred, så att en ny sektion öppnas upp. Där är hyllorna i stället fyllda av plastlådor med olika läkemedel. Hon kliver in, öppnar pärmen hon håller i handen och börjar bocka av det som finns i lådorna.

Vid nästa sektion har en skylt satts upp om att läkemedlet som finns på dessa hyllor satts i karantän.

– Det är inte så dramatiskt som det kanske låter. Det är läkemedel som på något sätt påverkats innan det kommit till oss, till exempel genom att ha transporterats i fel temperatur. De sätts i karantän tills vi får besked kring hur vi ska hantera läkemedlen; skicka vidare till kliniken, returnera till sponsorn eller destruera, säger Martina Lind.

Hon är teamchef och verksamhetsansvarig för enheten för kliniska prövningar vid Apoteket AB:s nationella enhet i Uppsala. Hennes enhet ligger i botten av huset där luften är sval och läkemedlen kan förvaras i rätt temperatur.

Det här är Apoteket Nationella enheten

Nationella enheten är en enhet inom Affärsområde Vård inom Apoteket och ligger i Uppsala.

Enheten har runt 50 anställda, varav ungefär hälften är farmaceuter och hälften är assistenter.

Nationella enheten har tre olika verksamheter: Extempore tillverkning, Kundservice/Order och Kliniska prövningar. Kunderna är vårdgivare över hela landet.

– Vi ser ett stort intresse för kliniska prövningar, och många kunder skriver avtal med oss, men under pandemin ser vi att det tar längre tid för studierna att komma igång, kanske för att det är svårare att rekrytera deltagare.

Det har betytt att enheten har haft mindre att göra.

– Det har varit frustrerande. Vi är en av få verksamheter inom Apoteket AB som jobbar som konsulter, om vi har få kunder så har vi lite att göra. Det har i sin tur också märkts av i lägre intäkter. Men det har också betytt att vi kunnat jobba mer fokuserat med kvalitetsarbete och lokala rutiner i stället, säger Martina Lind.

“Vi hanterar bland annat läkemedel som ännu inte är godkända, vilket är unikt och inte så många andra i landet som gör.”

Martina Lind

Hon berättar att enhetens huvudarbete är att ta emot leveranser från sponsorer, kontrollera att de innehåller rätt produkter och sedan skicka vidare leveranserna till de kliniker som ska ha dem.

– Vi kontrollerar att allt är rätt och att läke-medlen förvarats i rätt temperatur. Vi hanterar bland annat läkemedel som ännu inte är godkända, vilket är unikt och inte så många andra i landet som gör, säger Martina Lind.

Hon berättar att det ska kunna gå att följa en specifik förpackning från tillverkning, till Nationella enheten, vidare till kliniken och slutligen till patienten. Det ska sedan även gå att följa läkemedlet tillbaka till kliniken och sedan till destruktion.

– Mitt jobb innebär mycket kundkontakt. Både med sponsorerna, då vi diskuterar avtalen, och med sköterskorna på klinikerna. Jag har också kontakt med monitorerna som övervakar våra studier. Mycket kontakt sker via mejl, så att all korrespondens är spårbar.

Under samma tak samsas de tre funktionerna kliniska prövningar, extempore tillverkning och kundservice/order.

Under samma tak samsas de tre funktionerna kliniska prövningar, extempore tillverkning och kundservice/order.

Martina Lind är verksamhetsansvarig för enheten för kliniska prövningar vid Nationella enheten i Uppsala.

Martina Lind är verksamhetsansvarig för enheten för kliniska prövningar vid Nationella enheten i Uppsala.

Martina Lind tycker att den roligaste delen av jobbet är att vara en del av processen att ta fram nya läkemedel – och att få känna att hennes jobb gör nytta.

– Vi är en liten kugge i det stora maskineriet kring att ta fram nya läkemedel, en kugge som många kanske inte vet finns. Men skulle vi inte finnas där skulle inte hela processen fungera, säger Martina Lind.

Hon tycker att den mest utmanande delen av jobbet som chef är personalbiten.

– Det är en utmaning att få ett välfungerande team som har kul tillsammans och gör ett bra jobb. Det tycker jag att vi har lyckats med här, men det är samtidigt ett ständigt pågående arbete.

På väg till tillverkningsrummen krävs det att Adam Jerwanski följer särskilda hygienrutiner och går igenom flera slussar för att allt ska vara sterilt.

På väg till tillverkningsrummen krävs det att Adam Jerwanski följer särskilda hygienrutiner och går igenom flera slussar för att allt ska vara sterilt.

Adam Jerwanski okulärbesiktigar en uppsättning nyligen beredda läkemedel för att kontrollera att de ser bra ut.

Adam Jerwanski okulärbesiktigar en uppsättning nyligen beredda läkemedel för att kontrollera att de ser bra ut.

En våning ovanför avdelningen för kliniska prövningar finns Nationella enhetens beredningsverksamhet. Där jobbar tillverkande farmaceuten Adam Jerwanski med att bland annat bereda läkemedel i speciella tillverkningsrum.

– Där inne är det höga krav på hygien, så det är en hel process att bara ta sig in i rummen. Jag måste gå igenom flera slussar och ha på mig speciella kläder som vi bara har på oss där inne för att rummen ska hållas sterila, säger Adam Jerwanski.

Han har för dagen på sig en vit rock, men den måste han hänga av sig när han ska bege sig mot slussarna som ska ta honom in till beredningsrummen. Då måste han sätta ett hårnät på huvudet, tvätta och sprita händerna i flera omgångar, sätta på sig en sterilt förpackad renrumsoverall och sedan dra en huva över huvudet. Efter det kommer en ansiktsmask, handskar och skyddsglas-ögon. Hela processen tar runt fem till sju minuter.

– Vissa dagar flyter allt på och man gör allt som ett rinnande vatten, men andra dagar kanske man tappar overallen på golvet eller en handske går sönder. Det vanligaste är att blanda ihop tvålen med handspriten. Då måste man gå tillbaka ett steg och göra om processen, så att det går att säkerhetsställa att allt är sterilt, säger Adam Jerwanski.

”Där inne är det höga krav på hygien, så det är en hel process att bara ta sig in i rummen.”

Adam Jerwanski.

Förutom att bereda läkemedel har också Adam Jerwanski arbetsdagar på kontoret. Då kan han till exempel ta emot ordinationer eller planera för produktion längre fram.

– Det kan handla om att se över veckan som ska komma och lägga upp en plan för vad som behöver beredas och när. Det är mycket jobb som ligger bakom beredningen eftersom vi har rutiner som säger att det måste göras på ett visst sätt.

Han tycker att det mest utmanande med jobbet är att det alltid finns vissa moment av jobbet som kräver total koncentration.

– Som med alla jobb finns det saker som går på autopilot, men ibland finns det moment där jag måste vara helt skärpt och med i stunden för att inte göra några fel. Det svåra är att växla mellan superfokus och där jag kan vara lite mer avslappnad.

Händer det att det blir fel?

– Absolut, vi är inte mer än människor, och det har hänt att jag har förstört något. Det kan liknas vid matlagning när man har i för mycket av en ingrediens. Men det viktiga är att det upptäcks när det blir fel och att vi säger till. I värsta fall får vi bara göra om, säger Adam Jerwanski.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att få bereda små sprutor, jag gillar framför allt enmilliliterssprutor. Jag gillar små volymer, att det är små detaljer och pilligt jobb. Sedan finns det något roligt i variationen mellan att vara koncentrerad, men sedan extra koncentrerad vid vissa moment, säger Adam Jerwanski.

Anja Lahi Kågedal är sortimentsstyrare och planerar regionernas extemporebeställningar, men hon hjälper dem även bland annat att lösa restnoteringar.

Anja Lahi Kågedal är sortimentsstyrare och planerar regionernas extemporebeställningar, men hon hjälper dem även bland annat att lösa restnoteringar.

Den tredje enheten i huset är Kundservice, som bland annat sköter orderberedningen. De riktar sig till Apotekets vårdkunder och den egna verksamheten och hanterar många kundkontakter varje dag. Där jobbar Anja Lahi Kågedal som sortimentstyrare.

– Vi levererar läkemedel till fyra regioner och privata vårdgivare som till exempel vårdcentraler, tandläkare och veterinärer. Det gör att mina arbetsuppgifter varierar från dag till dag. Men gemensamt för alla kunder är att det kan uppstå restnoteringar, och då finns vi där för att hjälpa till att ta reda på vilket läkemedel som finns som alternativ, säger hon.

”Vi är viktiga i den här kedjan och för sjukvården. Om vår personal hade slagits ut av smittan hade allt arbete stannat av.”

Anji Lahi Kågedal.

Enheten har haft det tufft under pandemin. Med ett pressat läge för sjukvården och brist på viktiga läkemedel har deras uppgift varit att hjälpa regionerna i Gävleborg, Dalarna, Värmland och Östergötland att hitta alternativ – en uppgift som inte visade sig vara lätt.

– 2020 var ett otroligt stressigt år för oss och vi gjorde verkligen vårt yttersta för att hjälpa sjukvården i de regionerna. Många ville ha läkemedel och då tog de slut, så vi jagade runt för att hitta alternativ. Men under 2021 blev tillgången på läkemedel mer stabil, det fanns inte samma brist–situationer som året innan, säger Anja Lahi Kågedal.

Den stressiga perioden gjorde dock att enhetens betydelse i vårdkedjan blev extra tydlig.

– Vi är viktiga i den här kedjan och för sjuk-vården. Om vår personal hade slagits ut av smittan hade arbetets försvårats, vilket inte var ett alternativ, så vi fick dispens från Läkemedelsverket att arbeta hemma.

Hon tycker att det mest utmanande med jobbet är att försöka ligga före i planeringen för att fånga upp eventuella restnoteringar och erbjuda alternativ till kunderna direkt.

– Vi ser inte bara till att det blir en leverans utan också en kvalitetssäkrad leverans. Vi tittar på alla beställningar, diskuterar med sjukvården om det är något som inte verkar stämma och erbjuder alternativ om det är något annat som behövs, så att allt ska fungera så smidigt som möjligt i just deras verksamhet.

Hur gör ni när det inte finns ett alternativ att erbjuda?

– Då är det diskussion som gäller. Internt inom Apoteket med de som jobbar inom sortiment eller lager för att ta reda på vad som finns tillgängligt, men också med företag samt med kunden för att se vilka behov de har. Vi försöker alltid hitta ett alternativ, vi kan inte lämna kunden i sticket, säger Anja Lahi Kågedal.

Hon tycker att roligast med jobbet är variationen i arbetsuppgifterna.

– Jag gillar att få vara del av en arbetsplats där jag både jobbar med orderberedning och har kontakt med kunder. Sedan är det fantastiskt att känna att vi är en del i att förse sjukvården med de läkemedel de behöver. Det gör oss till ett viktigt kugghjul för att få det maskineriet att fungera, säger Anja Lahi Kågedal. 

6 roller för farmaceuter på Nationella enheten

Prövningsfarmaceut: Arbetar med hantering av prövningsläkemedel från sponsor till klinik. Har nära dialog med sponsorer och kliniker där de kliniska prövningarna genomförs.

Tillverkningsfarmaceut: Arbetar med tillverkning av individanpassade läkemedel, till exempel parenteral nutrition, antibiotika och postoperativ smärtlindring.

Orderberedningsfarmaceut: Orderbereder beställningar av läkemedel till sjukhusens avdelningar och privata avtalskunder och har nära kontakt med beställarna. Är med och säkerställer att vården får tillgång till de läkemedel de behöver.

Sortimentsstyrare: Arbetar i nära samarbete med regionernas sortimentsansvariga, både för att säkerställa att vi har rätt lager för aktuell region men även som bollplank till regionerna i komplexa läkemedelsfrågor och arbetar proaktivt för att undvika problem vid till exempel restsituationer.

Mest läst