Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sveriges första masterprogram i biologiska läkemedel startar

Uppsala universitet startar ett masterprogram i biologiska läkemedel till hösten. Sista anmälningsdag är den 19 april.

Med start till höstterminen erbjuder Uppsala universitet en två-årig påbyggnadsutbildning i utveckling av biologiska läkemedel. För att kunna söka krävs minst en kandidatexamen om 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng inom ett eller en kombination av ämnena farmaceutisk vetenskap, cellbiologi, bioteknik, fysiologi, biomedicin, kemi och biologi.

— Trots att ämnet vuxit exponentiellt i snart tio år finns knappt några utbildningar. Vårt masterprogram blir först i Sverige och ett av bara en handfull i Europa. Att bryta ny mark medför ett stort ansvar, men vi har fått fantastisk respons och engagerat flera ledande forskningsmiljöer vilket gör att vår kursplan omfattar de biologiska läkemedlens hela livscykel, säger Jamie Morrison, programansvarig vid Farmaceutiska fakulteten i ett pressmeddelande.

Utbildningen riktar sig till en internationell publik och undervisningen kommer att bedrivas på engelska. Masterprogrammet blir den tredje internationella utbildningen vid den Farmaceutiska fakulteten i Uppsala vid sidan av läkemedelsutveckling och läkemedelsmodellering.

— Ska Sverige klara framtida kompetensbehov krävs en internationell rekryteringsbas, och vår avsikt är att anta en majoritet utländska studenter. De företag och myndigheter vi är i dialog med ser stora värden i att tidigt möta potentiella medarbetare. Flera av dem har redan gett klartecken för att bidra med gästföreläsningar och att vara värd för examensprojekt, och jag är övertygad om att vi redan från start kommer att tillhandahålla en utbildning av högsta kvalitet, säger Jamie Morrison.

Fakta om masterprogrammet

Masterprogrammet i biologiska läkemedel ges på heltid och engelska. Sista anmälningsdatum är 19 april 2022 med kursstart Höstterminen 2022.

Programmet leder till en farmacie masterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedelsutveckling som huvudområde.

Till Uppsala universitets sida Masterprogram i biologiska läkemedel.

Mest läst