Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Myndigheter i samarbete för att återanvända läkemedel

Läkemedelsverket och TLV efterlyser nu förslag på fem äldre läkemedel som kan ingå i ett pilotprojekt som ska leda fram till nya indikationer. Projektet ska ta fram en modell för framtida utveckling av äldre läkemedel.

Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelförmånsverket, TLV, startar ett nationellt pilotprojekt för så kallad repurposing – återanvändning av läkemedel. Det handlar om äldre läkemedel utanför patentskydd där man kan hitta ett nytt behandlingsområde för en patientgrupp. Projektet riktar sig främst till forskare inom akademi och sjukvård och inte till läkemedelsföretagen som en gång tog fram läkemedlen.

— Vi vill hitta en modell som kan hjälpa forskare inom främst akademi och sjukvård att omvandla forskning till en godkänd indikation för läkemedel och som dessutom ingår i högkostnadsskyddet. Det saknas idag en tydlig väg fram för aktörerna, men vi tror att detta kan leda till fler användningsområden för äldre läkemedel, säger Torbjörn Söderström, chefsläkare vid Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Ny kunskap om äldre läkemedels effekter och användningsområden leder sällan till nya godkända indikationer utan leder oftare till så kalla off-label-förskrivning, något som myndigheterna vill stävja med projektet.

— Förskrivning utanför godkänd indikation är något som vi helst vill undvika. Läkemedelsbehandling som baseras på kliniska studier och har ett formellt godkännande är tryggare för både patient och läkare, och ger dessutom en mer jämlik vård för alla patienter i Sverige, säger Torbjörn Söderström.

Syftet med projektet är att ta fram en modell för hur fler äldre läkemedel kan ges nya indikationer och användningsområden genom att fem äldre läkemedel får genomgå modellens olika steg. En viktig del av projektet är också att undersöka möjligheten för läkemedlet att ingå i högkostnadsskyddet.

Myndigheterna öppnar nu för intresseanmälningar för aktörer som kan ha intressanta förslag på läkemedelskandidater som kan ingå.

Läs mer: Repurposing – projekt för att hitta ny användning för äldre läkemedel

Mest läst