Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceutiska tjänster ökar i Danmark och Norge

I Danmark och Norge levererades fler farmaceutiska tjänster än någonsin förra året. Inkluderat vaccinationer handlar det om hundratusentals norrmän och danskar som nu får farmaceutiska tjänster.

Danskar i kö för att få tredje dosen covid-vaccin utanför ett apotek i Köpenhamn i december 2021.

I grannländerna Norge och Danmark går de farmaceutiska tjänsterna nu som tåget igen. Under 2020, när pandemin stängde ner det mesta och begränsade människors möjlighet att röra sig ute, bromsades också användningen av tjänsterna, framför allt inhalationsvägledningen. Det visar siffror från både Norge och Danmark.

Hilde Ariansen, farmaceutisk rådgivare, Norges Apotekförening.

— Pandemin har onekligen påverkat de farmaceutiska tjänsterna. Inhalationsvägledningen dippade förra året på grund av att många apotek, i perioder, tvingades sluta med den på grund av smittorisken. Men för Medicinstart fick pandemin nästan motsatt effekt. Tidigare utförde vi ofta det första samtalet på plats i apoteket, men under pandemin har det inte varit möjligt så vi har öppnat upp för att ta också det första samtalet via telefon. Något som har lett till en ökning av tjänsten, säger Hilde Ariansen, farmaceutisk rådgivare på norska Apotekföreningen.

Hon berättar att i princip alla apotek i Norge nu erbjuder tjänsten Inhalationsvägledning, som startade 2016, och närmare 60 procent av alla apotek även har Medicinstart, en tjänst som började erbjudas i maj 2018.

Ett liknande mönster ses i Danmark där deras inhalationsvägledning ”Tjek på inhalation” minskade ordentligt 2020 och har inte riktigt kommit tillbaks till samma volymer som 2019.

— Det var många patienter som inte ville stå och suga i inhalatorn på grund av covid. Många ville bara hämta sin medicin och sedan gå ut så snabbt som möjligt. Men det var också en del apotekare som kontaktade oss för att deras personal var oroliga för att smittas. Då rekommenderade vi dem att istället hänvisa patienterna till små filmer som visar hur man ska göra som ett alternativ, säger Helle Jacobsgaard, farmaceut vid Danmarks Apotekerforening.

Även i Danmark verkar pandemin ha haft positiv effekt på de olika samtal som man erbjuder där Medicinsamtal är motsvarigheten till Medicinstart i Norge och Compliancesamtal är ett liknande samtal, men som görs tolv månader efter start av en behandling om det finns en misstanke om att patienten har problem med följsamheten.

Helle Jacobsgaard, farmaceut vid Danmarks Apotekerforening.

— När det gäller Medicinsamtaler och Compliancesamtaler kan man lättare hålla avstånd samtidigt som en del apotekare har haft mer tid eftersom det har varit färre kunder som kommit till apoteket under coronaperioden. Så på det viset har det ju varit positivt. Jag förväntar mig att dessa tjänster kommer att fortsätta att öka, säger Helle Jacobsgaard.

Både i Norge och Danmark har apotekspersonalen också rätt att ge vaccinationer. Något som har ökat kraftigt under pandemin, både när det gäller vanlig influensavaccin och covid-vaccin. Mellan mitten av december och mitten av januari har de danska apotekarna gett hela 117 000 doser av covid-vaccin.

— När omikron kom till Danmark i slutet av november i fjol gick regering ut och sa att vi ska vaccinera danskarna med den tredje dosen så snabbt som möjligt. De förstod att det inte skulle räcka med de vaccinationscenter som finns så därför tillät man även att familjeläkare och apotekare fick vaccinera, säger Helle Jacobsgaard.

Inte bara har apoteken bidragit med mer vaccinationskraft i Danmark, de har också nått andra grupper, berättar hon.

— I Köpenhamn har vi märkt att det i vissa stadsdelar finns etniska grupper som inte hade vaccinerat sig, men när det blev möjligt att ta vaccinet på apotek så kom de och ville bli vaccinerade. Jag tror att det beror på att det blev mer lättillgängligt i deras närområde, säger Helle Jacobsgaard.

I Norge har covid-vaccineringen ännu inte blivit samma succé, mest på grund av administrativ byråkrati.

— I Norge måste apoteken ha ett avtal med varje kommun där man vill vaccinera mot covid. Förra året hade vi bara avtal med Oslo och gav cirka 14 000 vaccindoser under våren och sommaren. Tack vare omikron så infördes i december istället ett nationellt avtal som varje kommun bara kan skriva på och nu ökar antalet kommuner som ansluter sig hela tiden. I december satte vi så 1 000 vaccindoser och nu under januari har vi satt ytterligare 30 000 doser, säger Hilde Ariansen på Norges Apotekförening.

I Danmark har man en annan ordning som har gjort det enklare och snabbare.

— Här har vi fem regioner som vi behöver avtala med och det är ju lättare än att förhandla med varje kommun, säger Helle Jacobsgaard.

Andra läser