Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Så hanterar jag stress på jobbet”

Stress går inte att undvika helt. Däremot kan du påverka din stressnivå genom att se över alla krav och signalera tydligt till din arbetsgivare om något inte fungerar. Susanne Kunda berättar i ett nytt blogginlägg hur hon hanterar jobbstressen.

[Uppdaterad 2022-01-17]

Som farmaceut har man stora krav på sig på jobbet oavsett vilken bransch man arbetar i. För mycket krav kan skapa obalans i livet och ohälsosam stress. Stress i sig är inte skadlig, men kan bli det om vi är stressade under en längre period utan återhämtning. Det kan till exempel orsaka hjärt-kärlsjukdomar, smärttillstånd och utmattningssyndrom. Det är därför viktigt att lära sig att hantera stress och förhålla sig till ställda krav på ett sunt sätt. Vi kan faktiskt påverka vår stressnivå till en stor del. Jag kommer här att förklara de viktigaste strategierna för stresshantering som jag använder mig av för stresshantering på jobbet.

Stress är alltså i grund och botten en överlevnadsmekanism.

För att kunna hantera stress är det viktigt att förstå vad det är och varför det sker. Tänk på en situation som orsakar stress hos dig på jobbet. Kanske att du står vid recepturen på apoteket och det uppkommer ett systemfel som du inte känner igen. Din kollega är hemma sjuk och det har bildats en lång kö med kunder. Hjärtslagen och andetagen blir snabbare och det känns obehagligt. Dessa kroppsreaktioner är exempel på stressymtom. De uppstår när kroppen förbereder sig inför en utmaning eller en situation som kräver mer energi än normalt. Hjärtat slår fortare för att förse kroppen med syre och näring ifall man behöver slåss eller fly en fara, det kallas också för ”Kamp-flykt-reaktion”.

Stresslektion nummer ett är andning.

Stress är alltså i grund och botten en överlevnadsmekanism som har varit och fortfarande är livsnödvändig för Stress är alltså i grund och botten en överlevnadsmekanism som har varit och fortfarande är livsnödvändig för människan. Men ett problem är att hjärnan inte kan skilja mellan ett riktigt hot eller ett falskt. Kroppen reagerar alltså på samma sätt oavsett om du flyr från en tiger, har för mycket att göra på jobbet eller bara tittar på en skräckfilm. När jag förstod det här kunde jag avdramatisera mina stressreaktioner, och det i sig gjorde mig lugnare och mer avslappnad.

Stresslektion nummer ett är andning. Hjärtfrekvensen och andningsfrekvensen hänger ihop och påverkar varandra. Om stressreaktionen redan är igång försöker jag lugna ner mina andetag genom att ta några långsamma och djupa andetag. Det i sig gör att hjärtfrekvensen minskar. Det finns enkla instruktioner för andningsövningar på 1177.

Nästa steg är att se över dina krav på dig själv. Många av oss ställer orimliga krav på oss själva, ofta gör vi det omedvetet. Testa att sänka kraven på dig själv och acceptera att det känns konstigt eller jobbigt i början. Vi farmaceuter har ett oerhört viktigt yrke och bidrar till att förbättra människors hälsa varje dag. Det i sig är stort och fantastiskt.

Många av oss ställer orimliga krav på oss själva.

En annan viktig sak du kan tänka på är att säga nej när du har för mycket på jobbet. Om man undviker att säga ifrån kan det leda till att vi omedvetet bygger en kultur där det inte är acceptabelt att säga nej.  Ytterligare ett dilemma med att acceptera en för hög arbetsbelastning är att arbetsgivaren felaktigt kommer att tro att personalen har en lagom arbetsbelastning trots personalbrist.

Enligt arbetsmiljölagen ansvarar chefen för att anställda ska ha en hälsosam arbetsbelastning. Det förutsätter att du som anställd uppmärksammar din chef på att ditt arbete börjar påverka din hälsa negativt. Du har alltså lagen på din sida och facket kan också stötta dig i detta.

Att ha en bra rutin för återhämtning och fysisk aktivitet är en förutsättning för att bli stresstålig.

Det finns flera saker du kan göra på din fritid som kan förebygga och minska stress, bland annat mindfulness, fysisk aktivitet och att göra saker du tycker om. Om du känner dig lättstressad och har för lite energi under en längre period kan du vara i riskzonen för att utveckla utmattningssyndrom. Det är då viktigt att du söker vård så fort som möjligt för att få rätt hjälp och undvika sjukdom. Det finns stressmottagningar i Sverige med vårdpersonal som är specialister på att behandla stressrelaterad ohälsa.

Det går inte att undvika stress helt och vi behöver en viss stressnivå för att fungera. Däremot kan man påverka sin stressnivå genom att se över alla krav och signalera tydligt till sin arbetsgivare om något inte fungerar. Att ha en bra rutin för återhämtning och fysisk aktivitet är en förutsättning för att bli stresstålig och hålla sig pigg, både på jobbet och hemma.


Mest läst