Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Taket i högkostnadsskyddet för läkemedel höjs

1 januari höjdes taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2350 kronor till 2400 kronor.

Högkostnadsskyddet ger personer bosatta eller anställda i Sverige reducerat pris på läkemedel. Att taket höjs för 2022 beror på att prisbasbeloppet, ett fastställt belopp som används för att bestämma bidrag och förmåner, anpassats efter inflationen

Enligt den nya högkostnadstrappan ska apotekskunder under en tolvmånadersperiod aldrig betala mer än 2400 kronor för läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Kostnaden reduceras stegvis. När en person passerat taket får den frikort för resten av perioden.

Den som handlar läkemedel första gången under en ny tolvmånadersperiod kan få betala in ett extra belopp för att hamna rätt i högkostnadstrappan. 

De apotekskunder som har betalat 2350 kr, det gamla taket, senast den 31 januari 2021 får behålla sitt frikort så länge det gäller.

Läs mer i E-hälsomyndighetens faktablad

Mest läst