Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kliniska apotekare viktiga vid utskrivning

Läkemedelsberättelser och listor blir oftare mer korrekta vid utskrivning om en klinisk apotekare är med aktivt i utskrivningen. Det visar en undersökning vid en hjärt- och medicinavdelning i Katrineholm.

Kliniska apotekare är viktiga vid utskrivning av patienter från sjukhus. Den slutsatsen går att dra efter genomförandet av ett projekt på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Tidigare stickprovsundersökningar har visat att det fanns brister i utskrivningsprocessen från hjärt- och medicinavdelningen på sjukhuset och syftet med projektet var därför att minska andelen överföringsfel av läkemedelsinformation på avdelningen.

Under projektet implementerades en klinisk apotekare till utskrivningsprocessen på hjärt- och medicinavdelningen. Resultaten visade på en ökad kvalitet i utskrivningsprocessen när kliniska apotekare involveras samt att effekten avklingar när kliniska apotekare inte är involverade.

Vi kan visa på att patienterna får en trygg och korrekt hemgång när en klinisk apotekare är med i vårdteamet.

Simon Tekmen

Apotekaren Simon Tekmen har varit med och genomfört projektet, och han blev inte förvånad av resultatet.

– Resultatet visar att vi får fler patienter som skrivs ut med en korrekt utskrivningsprocess, vilket innebär att patienter skrivs ut med en korrekt läkemedelslista, läkemedelsberättelse i slutanteckningen samt utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse. Det är det viktigaste, att vi kan visa på att de får en trygg och korrekt hemgång när en klinisk apotekare är med i vårdteamet, säger Simon Tekmen.

Han tror att projektets resultat kan användas för att driva professionen mot en ny riktning och bryta ny mark för att hitta nya sätt att samarbeta med andra yrkesprofessioner.

– När det blir fel vid utskrivningen tar det resurser från annat håll inom vården. Genom att involvera kliniska apotekare i utskrivningsprocessen kan man spara tid för läkare, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal som annars skulle behöva ta reda på vilka läkemedel som är aktuella när en patient skrivs ut med inkorrekt läkemedelsberättelse eller läkemedelslista. Här tror jag också att det finns ett stort mörkertal eftersom det är svårt att mäta den tid och de resurser som krävs för denna efterforskning, säger Simon Tekmen.

Projektet gjordes under en begränsad tid och Simon Tekmen hoppas att det kommer att återupptas under en längre period 2022.

– Då skulle vi får mer data att analysera och jag tror att resultaten skulle bli ännu starkare, säger han.

Simon Tekmen berättar att det enda som förvånade honom under projektets gång var hur väl projektet mottogs av läkarna.

– Jag kände verkligen att vi hade ett stort stöd. De var positiva till vårt arbete och de uttryckte att det var en lättnad för dem att ha en klinisk apotekare som de kunde bolla läkemedelsfrågor med. När en ny läkare påbörjade sitt pass första dagen hade den kliniska apotekaren koll på vilka läkemedelsförändringar som skett hos patienten de senaste dagarna och kunde ge läkaren en genomgång. Det gjorde att deras arbete underlättades.

Jag tror på ett kontinuerligt arbete med kliniska apotekare inom vården i stället för punktinsatser, som man har jobbat innan.

Simon Tekmen

Varför ville du genomföra det här projektet?

– För att kunna visa på vikten av en korrekt utskrivningsprocess. Det gör att vi får en arbetsprocess som minskar belastningen för alla. Jag tror också på att det här arbetssättet ökar patientsäkerheten och i slutändan kan det innebära att vi minskar framtida sjukvårdskostnader. Jag hoppas också att det här projektet planterar ett frö för ett nytt sätt att jobba tillsammans inom vården, säger Simon Tekmen.

Vad har varit svårast under projektets gång?

– Det var att komma i gång med utformandet av det nya arbetssättet. Det var lite okänd mark, ialla fall på lokal nivå och det är inte så många kliniska apotekare som jobbar aktivt med utskrivning. Men när arbetet sedan startat stötte vi inte på några stora hinder, säger Simon Tekmen och fortsätter:

– Det som sedan har varit roligast är att projektet har gjort att jobbet som klinisk apotekare blivit mindre stressigt. Är man på plats varje dag, som det nya arbetssättet innebar, fick man ett jämt flöde av patienter att hålla koll på. Det gjorde i sin tur att jobbet blev mer lärorikt och man kunde växa in i rollen som klinisk apotekare. Jag tror på ett kontinuerligt arbete med kliniska apotekare inom vården i stället för punktinsatser, som man har jobbat innan.

Apotekare i utskrivningsprocessen

Under projektet har en klinisk apotekare implementerats till utskrivningsprocessen på hjärt- och medicinavdelningen, på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, bestående av två vårdlag (blå och lila).

Tre grupper ingick i projektet:

  • Interventionsgruppen: Där en klinisk apotekare förberedde läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser samt hade en hög närvaro på avdelningen.
  • Kontrollgrupp 1: Där en klinisk apotekare förberedde läkemedelsgenomgångar men inte läkemedelsberättelse samt hade en något lägre närvaro på avdelningen.
  • Kontrollgrupp 2: Där en klinisk apotekare förberedde läkemedelsgenomgångar men inte läkemedelsberättelser samt hade en låg närvaro på avdelningen och arbetade huvudsakligen på distans.

Interventionsgrupp och kontrollgrupp 1 representerar det blåa- respektive lila vårdlaget under projektperioden 26 oktober 2020 till 18 december 2020. b

Kontrollgrupp 2 är ett slumpmässigt urval av patienter från hela avdelningen under perioden 1 oktober 2021 till 26 mars 2021 och representerar uppföljningsperioden.

Projektet inkluderade 239 patienter, 162 från projektperioden och 77 från uppföljningsperioden.

s mer:

“Vi apotekare behövs vid utskrivningen”

Mest läst