Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

De prisas för bästa patientinformation

Priset för Bästa Patientinformation 2021 går till informationssidan E-Ped, som sprider kunskap om hantering av barnläkemedel.

Den centrala redaktionen för Erfarenhets och evidensbaserad databas för barnläkemedel (E-ped) tilldelas priset för årets bästa patientinformation. Informationssidan utsåg till vinnare efter att i flera kanaler ha spridit kunskap om hantering av cytostatika i hemmet.

“Priset betyder för oss att vårt arbete med att stärka patientsäkerheten även utanför sjukvården uppmärksammas och att det arbetet är viktigt att utveckla ännu mer,” säger gruppen i ett uttalande enligt ett pressmeddelande från Apotekarsocieteten.

I motiveringen till priset står det bland annat att “handfasta och praktiska råd presenteras på ett tydligt, lättläst och pedagogiskt sätt som är enkla att följa. Informationen utnyttjar flera olika medier och kanaler som text, film och sociala medier som till exempel Facebook för sin information. Med små medel har de lyckat skapa en design som är snygg och enkel för viktig information samlat på ett ställe.”

Det framgår också att informationssidan anses vara engagerande, levande och sammanfattar nyheter och aktuell kunskap.

“Positivt är också att delge information både till vård och patienter öppet och tillgängligt på samma sida.  Att dessutom bjuda in användarna till att kontakta de lokala redaktionerna genom att bidra med kontaktuppgifter är mycket värdefullt,” går det att läsa i motiveringen.

Priset Bästa Patientinformation belönar olika typer av patientstöd för läkemedelsbehandlingar och delas ut av Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsinformation.

Det här är pristagarna

Synnöve Lindemalm, läkare och klinisk farmakolog och chef för gruppen.

Lotta Höglund, läkare.

Per Nydert, apotekare.

Åsa Andersson, apotekare.

Ellen Norrhäll, apotekare.

Ranaa Akkawi El Edelbi, apotekare.

Tamara Alani, apotekare.

Ingehla Rydén, apotekare.

Frida Blomgren, barnsjuksköterska.

Mest läst