Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Det ska inte vara en belastning att vi farmaceuter inkluderas”

Ett receptbedömningsteam på vårdcentralen i Eda i Värmland har på bara ett år minskat antalet onödiga förskrivningar och närmare 60 000 färre dygnsdoser har skrivits ut.
Apotekaren Jeanette Wern ingår i gruppen och tycker att det är bra att farmaceuter inkluderas i denna typ av satsningar.

Vårdcentralen i värmländska Eda har tidigare haft problem med överförskrivningar och många patienter tog för många läkemedel.

Det gjorde att ledningen startade ett receptbedömningsteam där en farmaceut, en läkare och en sjuksköterska tillsammans går igenom läkemedelsförfrågningarna som kommer in, för att bedöma om något läkemedel för patienten kan plockas bort, bytas ut eller dosjusteras.

– Paracetamol är till exempel ett av de tiotal läkemedel som vi tittat på. Här kunde vi se att det var många onödiga receptförskrivningar eftersom patienterna använde så lite av läkemedlet. Det hade varit bättre om patienten köpte det själv, säger apotekaren Jeanette Wern, som ingår i teamet.

Arbetssättet med ett receptbedömningsteam började oktober 2020, men bestod då endast av läkare och sjuksköterska. Först i början av 2021 tillkom också en farmaceut från Farmacitjänsteenheten i Region Värmland.

Gruppens arbete har inneburit att närmare 550 färre patienter förskrivits läkemedel i de utvalda läkemedelsgrupperna. Dessutom har närmare 60 000 färre dygnsdoser skrivits ut.

– En viktig aspekt för mig när jag kom in som ny i teamet var att inte belasta vårdpersonalen eller ta upp deras dyrbara tid, det ska inte vara en belastning att vi farmaceuter inkluderas. När vi har möten är jag med på länk och de andra sitter tillsammans på vårdcentralen, säger Jeanette Wern.

Det är en relativt liten tidsinsats jämfört med hur stort utslag det ger.

Jeanette Wern

Hon tycker att det är viktigt att farmaceuter inkluderas i denna typ av arbeten, bland annat eftersom farmaceuten kan ha fullt fokus på läkemedlen och patientens läkemedelshistorik.

– Det är inte alltid läkaren eller sjuksköterskan har tid att läsa in sig på patientens historik och då kan jag finnas där som extra stöd. Det kanske är lätt att se det som att det här endast är ett sätt att spara pengar på, men det handlar framförallt om att resurserna hamnar rätt. Vi kan också hjälpa till att frigöra tid från läkare och sjuksköterskor så att de kan ägna sig åt det de som de kan bäst, istället för att sitta och gräva i historiken, säger Jeanette Wern och fortsätter:

– Det tar runt en timme att gå igenom patienterna och deras läkemedel när vi har möten. Det är en relativt liten tidsinsats jämfört med hur stort utslag det ger. Det har varit häftigt att se i resultatet av vårt arbete och att det verkar slå an fint hos patienterna.

Vad tycker du är mest givande med detta samarbete?

– Generellt är det positivt att vi kan dela kompetens mellan oss i teamet, både gällande patienter och behandlingar. För min egen del tycker jag att det har varit viktigt och bra att vi har tid att inte bara se över recept som patienten hör av sig om utan också de andra ordinationerna som står på patienten. Sedan är det också en viktig och rolig arbetsuppgift och givande att träffa en större patientgrupp.

Hon menar att att projektet med receptbedömningsteamet gör att patienterna får den behandling de ska ha och behöver.

– Jag tycker att det ger ringar på vattnet att jobba i team. Vi bär med oss saker från våra diskussioner ut i vårt andra arbete och personalen på vårdcentralen tänker mer på läkemedel, säger Jeanette Wern.

Mest läst