Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny studie ska undersöka om apotek jobbar patientsäkert

En forskargrupp vid Göteborgs universitet vill ta reda på hur patientsäkerhetsklimatet på landets apotek ser ut. Över 5000 farmaceuter kommer att tillfrågas att vara med i studien – som drog i gång nu i veckan.

Vi vill undersöka om svenska apotek jobbar på ett patientsäkert sätt genom att fråga de som jobbar på apotek om detta, säger Christina Ljungberg Persson, disputerad apotekare och lektor i samhällsfarmaci vid Göteborgs universitet, och en av dem som ligger bakom studien.

Studien kommer att genomföras med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB). De skickar ut en enkät som riktar sig till samtliga farmaceuter som är anställda på svenska öppenvårdsapotek, det vill säga de som jobbade som apotekare eller receptarie inom apotekshandel under år 2019.

Detta betyder att över 5000 farmaceuter kommer att tillfrågas om att delta i studien. Enkäten började skickas ut till digitala brevlådor och mejladresser under vecka 47.

– Vi frågar bland annat om hur förutsättningarna för patientsäkert arbete ser ut på det apotek man jobbar på. Det handlar dels om lokalernas utformning, ledning och samarbete, dels hur den som svarar ser på sin egen roll gällande stress, trötthet och återhämtning, säger Christina Ljungberg Persson.

Jag hoppas många tar möjligheten att bidra till att ge en bild av hur det ser ut på våra apotek och på sin arbetsplats.

Christina Ljungberg Persson

Det gjordes en liknande studie i Sverige före omregleringen av apoteksmarknaden 2008. Då användes en validerad enkät som mäter säkerhets- och samarbetsrelaterade normer och beteenden – samma enkät används även denna gång för att se hur patientsäkerhetsklimatet har förändrats sedan den förra studien.

Men i den senare enkäten har det också lagts till frågor om hur covid-19-pandemin har påverkat arbetsmiljön på svenska apotek. Apotekspersonalen kommer också tillfrågas huruvida de haft covid-19 eller ej, för att få en bilda av hur farmaceuter på apotek drabbats av pandemin.

– Tanken är inte att jämföra arbetsgivare eller apotekskedjor, utan ta tempen på apoteksmarknaden. Det är 13 år sedan vi senaste gjorde en mätning, så vi vet faktiskt inte om patientsäkerhetsklimatet har blivit bättre eller sämre, säger Christina Ljungberg Persson och fortsätter:

– Det är viktigt för patiensäkerheten att vi försöker ta reda på och berättar vad som görs på våra apotek. Ett av våra mål med studien är att synliggöra det viktiga arbete som görs bakom kulisserna på apoteken och hur viktigt det är eftersom det kanske inte är så synligt för kunder och beslutsfattare. Många ser till exempel inte apoteken som en del av hälso- och sjukvården, men läkemedelsbehandling är den vanligaste kontakten med vården som många patienter har.

Varför ska man som farmaceut vara med i studien och svara på denna enkät? 

– Jag hoppas många tar möjligheten att bidra till att ge en bild av hur det ser ut på våra apotek och på sin arbetsplats.  Vi farmaceuter är en viktig del i patientsäkerheten på apoteken, så jag hoppas att så många som möjligt svarar, säger Christina Ljungberg Persson och fortsätter:

– Att vi med hjälp av svaren sedan kan studera hur omregleringen av apoteksmarknaden har påverkat patientsäkerhetsarbetet på apoteken är viktigt för att värna läkemedelsanvändarna. En sådan studie ger oss en inblick i hur apoteksföretagen arbetar med patientsäkerheten på dagens apotek, ur farmaceuternas synvinkel. Den ger oss förhoppningsvis även möjlighet att lyfta fram patientsäkerhetsklimatet och det viktiga arbetet för patientsäkerheten på svenska apotek, säger hon.

Kort om forskningsprojektet

Titel: ”Patientsäkerhetsklimatet i en föränderlig apoteksvärld – 10 år och en pandemi senare.”

Forskargruppen: Christina Ljungberg Persson, Annika Nordén Hägg, Björn Södergård och Karolina Andersson Sundell.

Studien har etiskt godkännande och alla svar ges anonymt. Datainsamlingen kommer att pågå från och med vecka 47 och avslutas under vecka 7 nästa år. Resultatet av undersökningen kommer att färdigställas efter sommaren och planeras att publiceras i såväl vetenskapliga tidskrifter som i professionstidskrifter.

Mest läst