Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fokus på ny lagstiftning under Apoteksdagen

Farmaceutiska tjänster och ny lagstiftning är några av ämnena på Apoteksdagen, som belyser vad som är på gång i apoteksbranschen och hur utvecklingen påverkar farmaceuterna.

Det är Sveriges Farmaceuter som anordnar Apoteksdagen tillsammans med Apotekarsocieteten och Sveriges Apoteksförening onsdagen 24 november. Hela arrangemanget kommer att ske online via Zoom.

Apoteksdagen 2021 kommer bland annat att ägnas åt samtal kring ny lagstiftning för medicintekniska produkter. Fokus kommer också att ligga på diskussion kring att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), på uppdrag av regeringen, ska genomföra försök med en farmaceutisk tjänst på apotek.

De som deltar under Apoteksdagen kommer att få ta del av hur hur detta förväntas påverka farmaceuter som jobbar på apotek.

Förbundet skriver på sin hemsida att det också kommer att bli “internationella utblickar och nedslag i vad som sker härnäst på apoteken.”

Under Apoteksdagen kommer detta års Rune Lönngrenpristagare, Margareta Hammarlund-Udenaes, att presenteras. Priset delas ut vartannat år av Apotekarsociteten.

I slutet av dagen kommer också Öppenvårdssektionen dela ut pris till “Bästa kundinsats på apotek,” men vem som är pristagaren är ännu inte känt.

Här kan du se hela programmet för Apoteksdagen.

Mest läst