Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Kommer att spara mycket tid”

Hanteringen av fakturor till Migrationsverket orsakar mycket extrajobb för farmaceuter på apotek. Nu vill regeringen att hanteringen ska digitaliseras, något som väntas spara en hel del tid.

Ersättningen till apoteken för asylsökandes läkemedelskostnader kan låta som en marginell företeelse. Men dagens manuella system innebär en lång procedur som stjäl mycket tid från apoteksfarmaceuterna.

Farmaceuterna måste bland annat söka rätt på det elektroniska receptet via en specialväg i apotekens expeditionssystem, skriva ut och registrera på nytt, och kontrollera och kopiera patientens kort från Migrationsverket.

Därtill ska rätt migrationsverk letas upp för faktureringen och kopior ska tas av handlingarna, eftersom migrationsverket ofta återkommer upprepade gånger med frågor om expeditionen och betalningen.

En elektronisk hantering, om den blir bra, skulle spara en massa jobb och administration. Tid som farmaceuter kan använda till rådgivning i stället!

Carin Svensson, Sveriges Farmaceuter

Nu vill regeringen underlätta hanteringen, och har gett E-hälsomyndigheten och Migrationsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till ett digitalt system för den statliga ersättningen mellan Migrationsverket och öppenvårdsapotek.

När det blir verklighet kan det underlätta enormt för apoteksfarmaceuterna, tror Carin Svensson som är tillförordnad förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter. Särskilt på apotek som har många asylsökande bland kunderna, något som varierar stort mellan olika apotek.

”En elektronisk hantering, om den blir bra, skulle spara en massa jobb och administration. Tid som farmaceuter kan använda till rådgivning i stället!” skriver Carin Svensson i ett mejl till Svensk Farmaci.

Hon pekar även på dessa kunder ofta behöver tolkning i någon form, vilket gör det extra viktigt att ha gott om tid för rådgivningen.

Enligt regeringsuppdraget bör systemet i första hand bygga på det system som E-hälsomyndigheten använder i dag för att förmedla regionernas läkemedelskostnader.

Uppdraget att föreslå ett digitalt system ska slutredovisas i september 2022.

Mest läst