Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

130 tjänster kan försvinna på Oriola

Finska logistik- och distributionsföretaget Oriola, som äger Kronans Apotek, kommer att genomföra en omorganisation. Det kan betyda att totalt 130 tjänster kan försvinna, men företaget menar att få farmaceuter kommer att drabbas.

Oriola har inlett fackliga förhandlingar som gäller totalt 600 anställda i både Finland och Sverige. Orsaken är att företaget planerar att förändra bolagets struktur och anpassa organisationen till det nya affärslandskapet där bland annat e-handel tar större plats.

– Bakgrunden till omorganisationen är att Oriola inte haft tillräckligt gott resultat. Det ska bli en bättre och mer effektiv organisation, säger Andreas Rosenlund, public affairs director på Oriola.

Oriola kommer att förnya sin affärsmodell och målet är att förenkla företagets processer till förmån för högre effektivitet och lägre kostnader. Planen är att den nya affärsmodellen ska träda i kraft i början av december eller i januari nästa år.

– Men det hänger givetvis på hur de fackliga förhandlingarna faller ut. Omorganisationen berör totalt 600 anställda och högst 130 tjänster i både Sverige och Finland kan försvinna. Vi är mitt inne i förhandlingarna just nu, så jag kan inte säga så mycket mer, säger Andreas Rosenlund.

Han berättar att det ännu är oklart exakt vilka tjänster som kommer att försvinna.

– Men det är servicekontoren som kommer att beröras och där har vi få farmaceuter. De farmaceuter som har jobbat på servicekontoret har återgått till tjänster på bland annat apotek, säger Andreas Rosenlund.

Vad betyder omorganisationen för anställda farmaceuter på Kronans Apotek?

– Det har varit en viss påverkan på farmaceuter på servicekontoret, men de som jobbar på apotek ska inte beröras särskilt, säger Andreas Rosenlund.


Mest läst