Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så kan farmaceuter bemöta vaccinmotståndare

Bjuda in till att prata om vacciner – och försöka lyssna utan att döma. En ny "verktygslåda" för farmaceuter ska göra det enklare att ta diskussioner med apotekskunder som är tveksamma till vacciner.

Det tänker sig i alla fall den internationella farmaciorganisationen FIP, som tagit fram vad de kallar ett ”toolkit”, en slags verktygslåda, för hur farmaceuter kan bemöta personer som av olika skäl är tveksamma till vacciner. 

När Världshälsoorganisationen WHO 2019 listade tio globala hot mot hälsan var vaccinmotstånd ett av dem. Enligt FIP skulle farmaceuterna kunna utnyttja sina många kontakter med patienter för att passa på att informera om olika vacciners säkerhet och effektivitet, och bygga upp ett förtroende kring dem.

På så vis skulle farmaceuter kunna spela en unik roll för att främja viljan i befolkningen att vaccinera sig, inte bara mot covid-19 utan även andra sjukdomar där det är viktigt att nå en hög vaccinationsgrad, såsom mässling och säsongsinfluensa.

Verktygslådan innehåller bland annat information om olika vacciner och lyfter fram olika skäl till att en person är tveksam till att vaccinera sig, till exempel rädsla för att vaccinet skulle innehålla skadliga ämnen eller – kanske främst när det gäller covid-vaccinerna – att de skulle ha tagits fram i för rask takt. Men den tar även upp moraliska eller filosofiska tveksamheter, till exempel uppfattningen att läkemedelsindustrin bara är ute efter att tjäna pengar.

Att få råd är ett bra steg och jag är glad du sträckte ut handen.

Exempel ur verktygslådan från FIP

Verktygslådan ger konkreta råd och tips för hur farmaceuten kan bemöta olika former av vaccinmotstånd, bland annat kring hur man kan bjuda in till diskussion och försöka lyssna och förstå den andra personens synsätt.

“Alla farhågor, bekymmer och problem som du kan ha identifierat under konversationen bör erkännas och inte ogiltigförklaras eller dömas”, (reds översättning) skriver FIP.

Den innehåller även exempel på konversationer som skulle kunna äga rum mellan farmaceut och kund på ett apotek. Till exempel med en förälder till en tonåring som tvekar kring HPV-vaccin, eller en gravid kvinna som har funderingar kring vaccin mot covid-19 eller säsongsinfluensa. 

”Graviditet kan vara en riktigt förvirrande tid eftersom alla kommer med åsikter och det finns mycket desinformation – helt plötsligt du är ansvarig för någon annan och det kan vara läskigt. Att få råd är ett bra steg och jag är glad du sträckte ut handen” (reds översättning), är ett exempel på svar till den gravida kvinnan som uttrycker oro för att vaccin skulle skada fostret.

Att farmaceuter kan sprida information om vacciner och på så vis bidra till en ökad vaccinationsgrad är en god idé eftersom apoteken utgör en stor kontaktyta mot befolkningen, tycker Erika Larsson, apotekare och professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Samtidigt är frågan hur pass bra förutsättningarna är när köerna till recepturen ringlar långa och arbetssituationen är så pass pressad som den ofta är.

Erika Larsson, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

– Det är tveksamt om farmaceuterna har möjlighet att ta dessa diskussioner i mötet med kunderna, och hur många som ser det som sin uppgift, säger Erika Larsson.

Ta del av verktygslådan från FIP här.

Mest läst