Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny akademikerförening vid Region Östergötland

En ny akademikerförening har bildats vid Region Östergötland. Föreningen är än så länge av det mindre slaget, men kan komma att bli större i takt med att regionen nästa år tar över delar av läkemedelsförsörjningen i egen regi efter ett tidigare avtal med Apoteket AB – och en del anställda följer med i omorganisationen.

Det var strax före sommarledigheten som den nya fackföreningen vid Region Östergötland bildades och en styrelse valdes. Läkemedelsstrategen Evelina Jatko Watsfeldt är styrelseordförande för den nya föreningen.

– När vi väl bestämt oss för att bilda en förening gick det snabbt att välja en styrelse, men sedan gick alla på semester och då blev det inget styrelsemötet förrän nu i september. Vi är många i styrelsen som inte har erfarenhet av fackligt arbete, så vi får stöd och en facklig grundutbildning av Sveriges Farmaceuter i de frågor som vi ska hantera och inte är vana vid, säger Evelina Jatko Watsfeldt.

Föreningen har idag cirka 20 medlemmar, men Evelina Jatko Watsfeldt räknar med att de kommer att bli fler i takt med att regionen i maj nästa år tar över delar av läkemedelsförsörjningen från Apoteket AB, som man tidigare haft avtal med. Det pågår nu förhandlingar om att regionen kan komma att samtidigt ta över anställda från Apoteket.

– Vårt fokus ligger på att få igång föreningen och ha en dialog med våra medlemmar, men vi måste också förbereda oss för den nya organisationen som kommer nästa år. Att regionen ska driva läkemedelsförsörjningen i egen regi förändrar hela vår värld, säger Evelina Jatko Watsfeldt.

Hon tycker att denna fråga är en av de största utmaningarna som styrelsen och medlemmarna står inför just nu.

– Vi måste bevaka våra farmaceuters intressen och se till så att dessa stora förändringar som ligger framför oss blir så bra som möjligt, både för oss som är anställda nu och för de nya som kommer in på arbetsplatsen, säger Evelina Jatko Watsfeldt.

Hon beskriver relationen till Sveriges Farmaceuter som bra och ser facket som en stöttepelare som ska lotsa styrelsemedlemmarna på rätt väg. Hon hoppas att styrelsen snart kommer att bli tillräckligt självständig för att bara använda sig av fackets hjälp vid ovanligare händelser.

– Jag vill att vi ska kunna bevaka våra medlemmars intressen så att Region Östergötland blir en attraktiv arbetsplats. Jag vill att medlemmarna ska vilja stanna och att vi ser till att ligga bra i lön och ha ett bra arbetsklimat och utvecklingsmöjligheter.

Hur känns det för dig att ha blivit ordförande?

– Lite läskigt eftersom jag egentligen inte vet vad jag gett mig in på. Jag och styrelsen har fått ett stort förtroende av medlemmarna att vi får representera dem. Jag hoppas att vi ska skapa oss en position inom facket och att medlemmarna ska veta att de kan vända sig till oss med sina funderingar och problem, säger Evelina Jatko Watsfeldt.

Andra läser