Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Satsning ska stärka life science-sektorn

En testbädd för kliniska studier och ett projekt för mer individanpassad användning av antibiotika. Det är två av elva ”innovationsmiljöer” som Vinnova satsar på och där industrin ska samarbeta med andra aktörer.

Innovationsmiljöerna innebär att företag, vårdgivare, universitet, civilsamhälle och patienter arbeta tillsammans för att ta fram mer träffsäkra lösningar inom både prevention, diagnostik och behandling, framgår av ett pressmeddelande från Vinnova.

Tanken är att innovationsmiljöerna ska bidra till att förverkliga Sveriges life science-strategi och göra Sverige starkare som innovationsland, enligt näringsminister Ibrahim Baylan.

– Life science-sektorn är en av våra viktigaste branscher och precisionshälsa kommer att bli mer och mer betydelsefullt för vård och industri. Genom dagens besked och den finansiering av Genomic Medicine Sweden som meddelades nyligen stärker Sverige sin position inom precisionsmedicin och skapar bättre förutsättningar för näringslivet att bidra till forskning och innovation, säger Ibrahim Baylan enligt pressmeddelandet.

Genomic Medicine Sweden är en nationell kraftsamling som handlar om att fler patienter ska få tillgång till bred gensekvensering och att snabba på införandet av precisionsmedicin i Sverige. Regeringen meddelade nyligen att man satsar ytterligare 96 miljoner kronor på projektet, en summa som ska matchas med 124 miljoner kronor från regioner och universitet.

Satsningen som nu meddelats kring innovationsmiljöer är på 323 miljoner kronor. Nedan listar vi några av dem som nu får finansiering av Vinnova finansiering för att göra diagnostik och behandling mer träffsäker.

Några av de elva innovationsmiljöerna:

Test bed Sweden for clinical trials and implementation of precision health in cancer care (5 år)

En testbädd för kliniska studier som underlättar införande av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården.

Handelshögskolan i Stockholm är koordinator, med deltagande myndigheter, regioner, bolag och patientorganisationer.

Asset (5 år)

Användning av AI för att identifiera individer som riskerar att utveckla diabetes typ 1 och möjliggöra prevention och tidig behandling.

Diamyd Medical AB är koordinator, med deltagande regioner, universitet och företag.

Platinea 2.0 (5 år)

Individanpassad användning av antibiotika för att förebygga antibiotikaresistens.

Uppsala universitet är koordinator och flera universitet/institut, regioner, bolag och branschorganisationer ingår.

Predem (5 år)

Precisionsdiagnostik och behandling inom demens och andra kognitiva sjukdomar.

Karolinska Institutet är koordinator, med deltagande regioner, bolag och intresseorganisationer.

Prevention och tidig terapi av reumatoid artrit med hjälp av precisionsmedicin (2,5 år)

Bättre upptäckt, förebyggande åtgärder och behandling för personer som har eller riskerar att få ledgångsreumatism.

Karolinska institutet är koordinator och ytterligare ett universitet, en region och flera bolag ingår.

Källa: Vinnova

Mest läst