Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen: Öka tillgången till äldre antibiotika

Folkhälsomyndigheten, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att stärka tillgången till äldre antibiotika.

Myndigheterna ska först undersöka vilka antibiotika som försvunnit från den svenska marknaden, vilka som det fortfarande finns ett behov av, vilka som nu finns på den svenska marknaden och vilka som riskerar att försvinna. De ska också undersöka vilka marknadsinträdeshinder som finns för äldre antibiotika idag och varför dessa har uppstått.

Dessutom ska myndigheterna analysera vilka orsaker som kan ligga bakom att äldre antibiotika tas bort från svenska marknaden, samt hur olika möjliga stimulans-, ersättnings- och finansieringsmodeller kan utformas för att ge incitament att behålla äldre antibiotika på marknaden.

I analysen av olika modeller ska myndigheterna ta hänsyn till om det är möjligt att samverka på nordisk nivå och på EU-nivå.

Myndigheterna ska därefter bedöma om man kan öka incitamenten för att behålla äldre antibiotika på marknaden eller få tillbaka värdefull antibiotika som försvunnit.

Myndigheterna kommer att samverka med varandra och med andra aktörer som har betydelse. Det är i huvudsak TLV som kommer att ansvara för att rapportera och delredovisa uppdraget i april 2022. Uppdraget kommer sedan att slutredovisas senast den 1 november 2022. 

Andra läser