Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny akademikerförening på Svensk Dos

Det har länge förts diskussioner om att ha en facklig förening på Svensk Dos – men planerna blev inte verklighet förrän i somras.
"Det känns lite nervöst," säger Asina Azamy, nyvald ordförande.

Det var när det började fattas viktiga beslut på arbetsplatsen som påverkade stor del av personalen som medarbetarna på Svensk Dos kände att det var dags att bilda en egen förening.

– Jag påverkades själv av dessa beslut och bestämde mig att jag måste sätta i gång arbetet med en lokal representant på jobbet, säger Asina Azamy, apotekare och nyvald ordförande.

Men på grund av pandemin blev processen att bilda en förening långdragen eftersom sjukfrånvaron bland medarbetarna plötsligt blev hög.

– Vi kunde inte få till något informationsmöte på arbetstid, så det slutade med att de som hade möjlighet ställde upp efter arbetstid. Idag är vi ungefär 30 medlemmar, säger Asina Azamy.

Svensk Dos levererar dosförpackade läkemedel öppenvården, där patienter som har svårt att själva sköta sin medicinering får sina läkemedel sorterade och förpackade i särskilda dospåsar.

Asina Azamy tycker att det finns många viktiga frågor att driva på Svensk Dos och menar att det finns förbättringsmöjlighet på alla områden. Hon pekar dock på att de förmodligen kommer att driva frågor som rör arbetsmiljö, övertidsarbete och övertidsersättningar.

– Vi vill göra vår arbetsplats bättre, för de svårigheter som vi upplever på arbetstiden påverkar också vårt privatliv. Vi hoppas att vi ska uppnå bättre arbetsvillkor och att de beslut som fattas på arbetsplatsen i framtiden ska vara för arbetstagarens bäst. När det gäller arbetsmiljön har vi till exempel på vissa ställen höga ljudnivåer och för få kontorsplatser, säger Asina Azamy.

Hon hoppas på mer ännu mer vägledning från Sveriges Farmaceuters kansli i framtiden, eftersom ingen i styrelsen har erfarenhet av fackligt arbete.

– Vi kommer att behöva mycket vägledning, men jag är tacksam för hjälpen vi fått att bilda vår lokala klubb, säger Asina Azamy.

Hur känns det för dig att ha blivit vald till ordförande?

– Det känns lite nervös eftersom allt är nytt för mig, men jag känner mig också trygg då jag har stöd från förbundet och mina kollegor. Jag tar min roll på allvar och försöker lyssna på alla frågor och förslag som jag får till mig. Jag vill påverka vår arbetsplats positivt och jag försöker också upplysa mina kollegor om fördelen med att vara med facket, säger Asina Azamy.

Mest läst