Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tre spår för nya tjänster

Nu har tre spår vaskats fram för vilka farmaceutiska tjänster som ska testas på svenska öppenvårdsapotek. Ett av dem handlar om en helt ny typ av tjänst.

Det går framåt inom den försöksverksamhet kring farmaceutiska tjänster som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, genomför på uppdrag av regeringen under åren 2021–2024.

”År 2030 har läkemedelsanvändningen optimerats inom flera terapiområden genom farmaceutiska tjänster på apotek”, lyder den vision som nu tagits fram för försöksverksamheten.

Apoteksbranschen har tidigare lämnat förslag på sex tjänster som man skulle vilja testa – som nu kokats ner till tre spår.

Två av dem rör tjänster som redan finns med offentlig ersättning i grannländer: Dels inhalationsvägledning för att stötta patienter med astma eller kol, som finns i Norge och Danmark. Dels ”Medicinstart”, som är till för att stödja patienter med nyinsatt kronisk läkemedelsbehandling inom vissa terapiområden, och som finns i Norge och Storbritannien.

Den tredje tjänsten är inte bestämd utan går under namnet ”innovationsspåret”.  

Här tänker apoteksbranschen nytt för att hitta vad som bäst kan möta patienternas behov av stöd och samtidigt komplettera övrig hälso- och sjukvård, säger Anna Montgomery, projektledare på TLV.

Anna Montgomery

Tjänsterna blir ett bra sätt för farmaceuterna att utnyttja sin kompetens mer, tror Sofia Kälvemark Sporrong, som är vice ordförande i Sveriges Farmaceuter och som sitter i TLV:s expertgrupp för projektet. Men då krävs det att tjänsterna som utvecklas får en påtagligt farmaceutisk inriktning. Och hon ser den nya, innovativa tjänsten som allra mest spännande.

Det är bra att börja med att kopiera tjänster från grannländerna och det handlar om stora patientgrupper som kan bli hjälpta av dem. Men det är med det innovativa spåret som vi kan hitta vad vi har störst behov av här i Sverige.  

Helst skulle Sofia Kälvemark Sporrong vilja se en tjänst som är ännu mer djupgående än de två andra:

Kanske ett helhetsgrepp om patientens läkemedelsanvändning under en längre tid, med en personlig farmaceut och någon form av journalföring. Något mer sjukvårdsnära.

Det ska inte vara så att patienterna har tillgång till olika tjänster beroende på var i landet man bor.

Sofia Kälvemark Sporrong

Många olika sorters farmaceutiska tjänster har testats på svenska apotek genom åren, men utbudet har spretat mellan olika kedjor, medan en viktig poäng nu är att de tjänster som tas fram ska användas i hela landet och på alla kedjor. 

Det ska inte vara så att patienterna har tillgång till olika tjänster beroende på var i landet man bor, säger Sofia Kälvemark Sporrong.

Sofia Kälvemark Sporrong

En viktig aspekt är att tjänsterna som utvecklas ska möta verkliga behov hos patienterna, framhåller Anna Montgomery. Därför ordnade TLV nyligen en workshop med företrädare för både yrkesprofessioner, patienter, apoteksbranschen och akademi.

Vi ville få en gemensam bild av patienternas behov. Nu sammanställer vi resultatet som blir en viktig utgångspunkt när i arbetet med att utforma tjänsterna, säger Anna Montgomery.

Planen är att en eller flera farmaceutiska tjänster ska testas på utvalda apotek under nästa år. Något som TLV arbetar med just nu är hur tjänsterna som prövas ska utvärderas, och vilka effekter som ska krävas för att de ska få offentlig finansiering.

Vid utvärderingen är det viktigt att lyssna på synpunkter från farmaceuterna som är med och testar tjänsterna, betonar Sofia Kälvemark Sporrong.

Patienternas perspektiv är såklart väldigt viktigt – men även farmaceuternas, om detta sedan ska fungera i verkligheten ute på apoteken.

Än är det långt dit, men när tjänsterna så småningom ska införas i bredare skala på apoteken är det flera saker som måste komma på plats, poängterar Sofia Kälvemark Sporrong. Bland annat att de farmaceuter som ska jobba med dem får relevant vidareutbildning – och tillräcklig tid avsatt för detta.

Med tanke på att det kan vara svårt att få fortbildningstid på apoteken i dag är en farhåga att arbetsgivarna inte avsätter den tiden.  

Sofia Kälvemark Sporrong, Sveriges Farmaceuter

Med tanke på att det kan vara svårt att få fortbildningstid på apoteken i dag är en farhåga att arbetsgivarna inte avsätter den tiden. Man kan även tänka sig att informationsmiljön behöver ses över på apoteken för att det ska bli genomförbart att ha djupare genomgångar med patienterna. Så tiden och miljön måste till. Men nu är apotekskedjorna med i arbetet med TLV, så det ger ju goda förhoppningar, säger Sofia Kälvemark Sporrong.

Mest läst