Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Delegering av läkemedels­administering oroar

Ökad delegering av läkemedelsadministrering i kommuner och inom äldreomsorgen är oroande. Det menar en samverkansgrupp för läkemedelsfrågor, ROAR, som vill få igång ett arbete kring frågan.

– Vi ser delegeringen som en viktig fråga, inte minst ur patientsäkerhetsperspektiv, säger Erika Larsson, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

ROAR (Roller och ansvar i receptkedjan) är en samverkansgrupp för läkemedelsfrågor där Sveriges Farmaceuter gått ihop med Svenska Läkarsällskapet, Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet. Gruppen verkar för en effektiv läkemedelskedja med särskilt fokus på nyttan för patienten. I juni initierade de ett första möte med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för att diskutera hur läkemedel delegeras i kommuner och inom äldreomsorgen .

– Det delegeras till hemtjänstpersonal, vårdbiträden och personal inom den kommunala vården och de har ofta inte fått tillräcklig utbildning för det. Vi tycker att patientsäkerheten är satt ur spel, vilket vi ser väldigt allvarligt på, säger Erika Larsson.

Socialstyrelsen och Ivo kommer att ta fram data och se om, och eventuellt hur, ett arbete kring denna fråga skulle kunna se ut. Ett nytt möte kommer sedan att hållas i november i år.

Mest läst