Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare får Källrots­stipendiet

Årets Källrotsstipendie går till professorn och apotekaren Christel Bergström. Hon tilldelas stipendiet bland annat för sitt användande av innovativa tekniker för att utforma individanpassad och optimerad läkemedelsbehandling.

Christel Bergström tilldelas Källrotsstipendiet för sitt arbete med innovativa tekniker för att utforma individanpassad och optimerad läkemedelsbehandling.

Apotekaren Christel Bergström är professor i molekylär galenisk farmaci vid Uppsala universitet och den femte att få ta emot stipendiet, enligt ett utskick från Apotekarsocieteten. Hon forskar om orala läkemedel och utvecklar bland annat metoder för att studera läkemedelsupptag av olika substanser.

– Våra metoder kan användas vid alla sjukdomar men just nu har vi fokus på cancer och neurologiska sjukdomar hos barn, säger Christel Bergström, i ett filmklipp från Uppsala universitet där hon pratar om sin forskning.

Hennes forskargrupp har bland annat utvecklat en virtuell tarmmiljö som på förhand kan förstå hur ett läkemedel kommer att tas upp i kroppen, vilket kan vara till hjälp då nya läkemedel ska utvecklas. Christel Bergström arbetar också med att utveckla 3D-skrivarteknik för att studera hur läkemedel kan anpassas för den enskilda individen, både gällande dosering och storlek.

– Vi kan ta fram tabletter som är tillräckligt små för barn att använda eller för att dosjustera läkemedel för äldre, säger Christel Bergström i filmklippet.

I motiveringen till varför Christel Bergströms tilldelas stipendiet, framhålls bland annat hennes användande av innovativa tekniker för att utforma individanpassad och optimerad läkemedelsbehandling.

Stipendiet delas ut till Gunnar Källrots minne och uppgår till 30 000 kronor och delas ut vart tredje till fjärde år. Det delas ut av IF:s stiftelse för farmaceutisk forskning, som Apotekarsocieteten är huvudman för.

Gunnar Källrot (1911-1971) var en svensk apotekare som under sitt yrkesliv bland annat var föreståndare för ACO-laboratoriet. Dessutom spelade han en avgörande roll i brytningstiden då apotekens småskaliga tillverkning av läkemedel omdanades till en modern rationell industriliknande produktion. Gunnar Källrots stipendiefond inrättades 1971 av IF:s stiftelse för farmaceutisk forskning.

Andra läser