Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Octapharma tillåter inte hemarbete

Testning av alla medarbetare och temperatur-scanning i entrén. Läkemedelsbolaget Octapharma har infört rigorösa åtgärder, men tillåter inte arbete hemifrån under pandemin. ”Det har funnits en oro över att behöva vara på plats” säger en anställd.

Octapharma i Stockholm har cirka 940 medarbetare både på kontor och en tillverkningsenhet som producerar plasmabaserade läkemedel. I början av pandemin fick medarbetare som inte måste vara på plats vid tillverkningen jobba hemifrån. Men efter en kortare tid togs den möjligheten bort, och sedan dess har Octapharma sagt nej till hemarbete såvida man inte tillhör en riskgrupp.

Anledningen är att bolaget anser att det skulle gå ut över patientsäkerheten om inte alla medarbetare är på plats – och det gäller även tjänstemän som inte arbetar direkt med tillverkningen, enligt företagets kommunikationschef Per Eriksson.

– Vår bedömning är att det skulle innebära en ökad risk ur patientsäkerhetssynpunkt om vi skulle frångå våra etablerade rutiner och arbetssätt under en längre tid.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är tydlig, alla som har möjlighet bör arbeta hemifrån och flera andra läkemedelsbolag uppmanar personalen att göra det om man inte arbetar direkt med tillverkning eller har andra sysslor som kräver att man är på plats.

Vad skiljer er från andra bolag?

– Jag kan inte jämföra oss med andra, men hos oss är de flesta i personalen tajt kopplade till produktionen. Bara en mindre andel är inte det, men jag kan inte säga hur många. Vi tycker också att de som är på plats i produktion förtjänar all support de kan få av de andra funktionerna, det handlar ändå om en så pass lång tid och vår strategi har varit långsiktig, säger Per Eriksson.

Många tycker att det är bra att kunna vara på arbetsplatsen och känner sig säkra här, även om det såklart finns olika uppfattningar.

Per Eriksson

Han berättar att Octapharma vidtagit en lång rad åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vid entrén sitter en värmekamera som läser av kroppstemperaturen på alla som ska in. Plexiglas har satts upp mellan arbetsplatserna i det öppna landskapet, alla ska bära munskydd när de rör sig i lokalerna och en extra restaurang har byggts upp för att minska trängseln. Anställda har även fått flexibla arbetstider för att undvika rusningstiderna till och från arbetet.  

Den mest långtgående åtgärden är att all personal screenas för covid-19 två gånger i veckan då de får göra ett antigentest. Enligt Per Eriksson är testningen inte obligatorisk: ingen medarbetare tvingas att testa sig, men får heller inte vistas på arbetsplatsen om man inte gör det.

– Men vi har haft stor följsamhet och de flesta ser nog testningen som en förmån.

Hur ser era anställda över lag på att inte få arbeta hemifrån?

– Övervägande positivt. Många tycker att det är bra att kunna vara på arbetsplatsen och känner sig säkra här, även om det såklart finns olika uppfattningar när man är över 900 anställda, säger Per Eriksson.

Det har funnits en oro över att behöva vara på plats, och många tycker att det är konstigt att vi inte får jobba hemifrån. Vad skiljer oss från andra bolag?

Anställd på Octapharma

Men enligt anställda på Octapharma som Svensk Farmaci varit i kontakt med har en del medarbetare känt obehag över att behöva vara på plats på jobbet under pandemin.

– Det har funnits en oro över att behöva vara på plats, och många tycker att det är konstigt att vi inte får jobba hemifrån. Vad skiljer oss från andra bolag? Att de som jobbar i produktion måste vara på plats är lätt att förstå, men svårare när det gäller oss tjänstemän, säger en anställd som inte vill träda fram med namn. 

Över lag har dock dialogen med företaget fungerat bra, tycker de anställda som Svensk Farmaci pratat med, även om det funnits en del problem som det lokala facket behövt lyfta. Till exempel gäller det frågor kring hanteringen av provsvaren vid antigentesterna och den hälsoinformation som medarbetare behövt lämna ifrån sig vid testningen.  

– Nu fungerar det rätt bra, men det har varit en lång resa och ibland har företaget gett svävande svar om hur allt hanterats, säger en anställd.

– Det har rört sig om mindre problem, till exempel kring testningen, men allt har löst sig genom dialog mellan facket och arbetsgivaren. Just nu är det en bra stämning, säger en annan anställd som också vill vara anonym.

Per Eriksson uppger att det är företagshälsovården som hanterar både all personlig information kring testningen och provsvaren. De som testats positivt på arbetsplatsen har blivit kontaktade av företagshälsovården och hänvisade till den vanliga sjukvården. Därefter har företaget gjort en kartläggning av vilka medarbetare som den smittade personen träffat på jobbet de senaste dagarna.

– Men provsvaren har aldrig gått direkt till oss, säger Per Eriksson.

Enligt Per Eriksson kommer Octapharma att ha kvar testningen och de andra åtgärderna för att minska smittspridningen så länge det behövs.

– Vi försöker gå hand i hand med utvecklingen i samhället och behåller åtgärderna så länge regeringens restriktioner ligger kvar. 

Mest läst