Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Nu går vi framåt – tillsammans!”

En ny styrelse, fokus på viktiga sakfrågor och positiv medlemsutveckling i sektionerna. Det skriver förbundsordförande Sandra Jonsson om i sin senaste krönika.

I skrivande stund har en ny styrelse precis valts på ett extra fullmäktigemöte. Stort tack till fullmäktiges delegater, som representerar förbundets fyra sektioner, för ett positivt och konstruktivt möte. Förbundsstyrelsen ska skapa en samsyn i förbundet där vi lyssnar på varandra och bildar en gemensam framtidstro med fokus på medlemmarnas bästa. Nu kan vi äntligen börja fokusera på våra viktiga sakfrågor.

De första frågorna vi kommer ta oss an, är rekryteringen av en ny förbundsdirektör och tillsättandet av en arbetsgrupp som ska se över stadgarna. Målsättningen är att ett utkast ska presenteras till fullmäktige hösten 2021, och att stadgarna sedan är uppe för beslut i fullmäktige 2022. I övrigt fortsätter verksamheten som vanligt och kansliet arbetar vidare i enlighet med den vision och strategiska plan som fastställdes under fullmäktige i höstas.

Jag ser det även som viktigt att styrelsen verkar för Sveriges Farmaceuters fortsatta positiva medlemsutveckling. Som du kan läsa om här på förbundssidorna, har förbundet vuxit med cirka 600 medlemmar de senaste fem åren. Offentlig­sektionen har vuxit med drygt 300, och nästan lika stor tillväxt ses i studentsektionen. Även för industrisektionen ses en ökning.

Det senaste året är det första gången apotekssektionens medlemmar växer efter att ha visat en negativ trend efter omregleringen år 2009. Lika delar fokus på att synas och påverka i frågor som är centrala för professionen och fortsatt bildande av lokalföre­ningar samt en stark förhandlingsverksamhet tror jag är nyckeln. 

Avslutningsvis vill jag återigen tacka er medlemmar för ert engagemang i förbundet. Jag vill även uppmuntra er att ta kontakt med er sektion för att visa ert intresse nästa gång ordinarie fullmäktige genomförs, vilket är i november detta år. Det är ni medlemmar som är grunden i förbundet.

3 framsteg

  • Ny förbundsstyrelse är vald. Ett första ­konstituerande möte skedde i slutet av april.
  • NLL- nationell läkemedelslista – lagen trädde i kraft 1 maj. Patient, vård och apotek får samma information om förskrivna och ­uthämtade läkemedel.
  • Positiv medlemsutveckling i alla sektioner. Apotekssektionen har äntligen en positiv trend.

Mest läst