Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

De ska ta fram miljöpremie för läkemedel

Regeringen vill minimera läkemedelsrester i miljön och ger nu tre myndigheter i uppdrag att utveckla ett försök till att införa en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet.

Regeringen vill gynna en miljömässigt hållbar tillverkning av läkemedel och aviserar i budgetpropositionen för 2021 en försöksverksamhet kring en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet, enligt ett pressmeddelande.

Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten som får i uppdrag att utveckla och förbereda för införandet av miljöpremien och försöksverksamheten beräknas pågå i tre år mellan 2024 och 2027. Det ska vara frivilligt för företag att ansluta sig och fokus kommer att ligga på läkemedel som har visat sig ha skadliga effekter på miljön eller bidra till uppkomst och spridning av antibiotikaresistens.

Enligt pressmeddelandet kommer TLV att utreda hur en försöksverksamhet med en samhällsbetald miljöpremie inom en begränsad del av läkemedelsförmånssystemet ska utformas. Då ingår bland annat att utarbeta hur premien och utbetalningssystemet ska utformas. TLV ska dessutom beräkna premiens storlek.

Läkemedelsverkets uppdrag blir att utarbeta och fastställa en modell för miljöbedömning av läkemedel. De ska också säkerställa att det finns ett system för att verifiera hur företagen lever upp till kriterierna för miljöklassificering bedömning. E-hälsomyndigheten ska i sin tur utveckla ett system för utbetalning av miljöpremien.

Andra läser