Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Poängsystemet Fokus avvecklas: ”Används inte”

Poäng för genomförd kompetensutveckling som lätt skulle kunna integreras i cv:t och därmed tydliggöra kompetensen hos den enskilde apoteksfarmaceuten. Så var Fokus poängsystem tänkt att användas när det implementerades för åtta år sedan. Nu skrotas systemet.

– Det är ett administrativt tungt system som inte används. Det skulle behöva lyftas på många nivåer för att bli relevant. Genom avvecklingen frigörs nu i stället resurser som vi kan lägga på andra insatser som gynnar kompetensutveckling bland medlemmarna, säger Erika Larsson, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Poängsystemet Fokus står för “Fortlöpande kompetensutveckling för yrkesverksamma inom Sveriges Farmaceuter”. Systemet kom ursprungligen till för att säkerställa att framför allt apoteksfarmaceuter får den fortbildning som krävs för att kunna utföra arbetet på ett patientsäkert vis, bland annat utifrån Läkemedelsverkets krav. Fokus innebär att man samlar poäng på genomförd kompetensutveckling.

De senaste åren har kanske två till tre personer per år ansökt om att få in poäng i Fokus.

Erika Larsson

Efter genomförd utbildning skulle Fokuspoängen integreras i farmaceutens CV och på så vis säkerställa och synliggöra att individen fått rätt kompetensutveckling. Men systemet har krävt handpåläggning och därmed mycket administration.

– De senaste åren har kanske två till tre personer per år ansökt om att få in poäng i Fokus. Systemet är därmed inte relevant längre. Om Läkemedelsverket vill kolla finns i dag kursbevis och andra intyg i individens jobbpärm eller cv, säger Erika Larsson.

Erika Larsson, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Avvecklingen av poängsystemet är en moderniseringsmöjlighet och en chans att göra förbundet mer tillgängligt och aktuellt för fler medlemmar, enligt förbundet. Avvecklingen frigör resurser till andra insatser som förbundsstyrelsen tror har större värde för medlemmar.   

Kommer förbundet nu ta ett grepp om alla sektioners kompetensutveckling, alltså även industri- och offentligsektionen inom förbundet?

– Fokuspoängen var främst tänkt att stötta apoteksfarmaceuter i deras kompetensutveckling. Nu kan vi i stället lägga våra resurser på att stötta farmaceuter inom alla våra verksamhetsområden.

I stället ska Sveriges Farmaceuter uppmuntra kompetensutveckling via bland annat samarbeten, webbinarier och fackliga utbildningar.

Sveriges Farmaceuters stöd till kompetensutveckling:

  • Webbinarier, exempelvis byta-bransch-serie med start hösten 2021
  • Aktiviteter från regionsamordnare
  • Samarbeten med Apotekarsocieteten
  • Fokus på kompetensutveckling i kollektivavtalsförhandlingar
  • Grundfackliga utbildningar och påbyggnadsutbildningar

Text: Jenny Palmqvist

Mest läst