Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dubbelmedicinering i fokus under årets EES-vecka

Nästa vecka drar EES-veckan igång och i år ligger fokus på dubbelmedicinering.

Snart drar årets EES-vecka igång, denna gång med fokus på dubbelmedicinering.

Användningen av elektroniskt expertstöd (EES) används allt mer på svenska apotek. Förra året fördubblades användningen under fokusveckan, som hålls varje år av Sveriges Apoteksförening. Målet är att öka användningen av ESS och för att branschen ska lära sig mer om hur systemet används och hur det bäst kan vidareutvecklas.

Sveriges Apoteksförening uppger i ett informationsbrev att man valt att fokusera på dubbelmedicinering eftersom det är en viktigt signal. Många kunder har recept på flera olika läkemedel med samma verkan, men ibland kan de också ha bytt behandling och då kan förskrivaren ha missat tidigare recept.

“Signalen kan därför vara viktig för att undvika allvarliga felexpeditioner där patienten använder två läkemedel med samma verkan och får för hög dos eller förstärkta biverkningar,” skriver Sveriges Apoteksförening.

Under fokusveckan kommer Sverige Apoteksförening också att samla in information från farmaceuter som möter kunder och använder systemet genom en enkät, som sedan sammanställs i en rapport.

“Den kunskap som vi skaffar oss på detta sätt kommer vi att använda tillsammans med E-Hälsomyndigheten för att ytterligare förbättra EES,” skriver Sverige Apoteksförening.

Andra läser