Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vi jobbade dygnet runt”

ÖGONBLICKET En lördag i början av pandemin var flera kritiska läkemedel mot
covid-19 på väg att ta slut. Apotekaren Maria Landgren, läkemedelschef
i Region Skåne, hade 48 timmar på sig att hitta en lösning.

“Under en tid hade det kommit larm bland annat från läkemedelsföretag om att lagren av vissa kritiska läkemedel i Sverige höll på att ta slut. Företagen trodde att vi inom regionerna hamstrade, men det gick åt kopiösa mängder inom IVA och infektionssjukvården.

Så vi var redan oroliga, när vi en lördag i slutet av mars förra året fick veta att Karolinska universitetssjukhuset tänkte lägga en stor beställning på kritiska IVA-läkemedel, som riskerade att tömma hela Sveriges förråd av vissa kritiska läkemedel.

Vi hade till måndagen på oss − om det inte fanns en nationell lösning på läkemedelsinköpen då, så skulle sjukhuset agera.

Maria Landgren, läkemedelschef i Region Skåne.

Vi började prata ihop oss inom Skåne, Stockholm Västra Götalandsregionen och Östergötland, och tog kontakt med Oriola och Tamro. Under helgen skapade vi en modell för att köpa in ett förråd av de cirka 180 läkemedel som intensiv- och infektionsvården listat som kritiska. Vi skapade också en funktion för att bevaka hur inflödet av läkemedel till Sverige ser ut, utifrån en kodning med rött, gult och grönt. Och en fördelningsgrupp som fördelar ut bland annat propofol och sterilt vatten, där läget varit som mest kritiskt, över landet.

Vi jobbade dygnet runt. På måndagen presenterade vi vårt förslag för läkemedelschefer och regiondirektörer från hela landet, och fick bekräftat att vi tänkt rätt. Det var oerhört skönt. Vi kunde sätta igång med inköpen direkt, och sedan dess vet vi att vi har ett lager att plocka ur när det kniper. Vi behöver inte oroa oss.

Men en sak var oväntad. Vi trodde att vi köpt in läkemedel till vården, men när vi skulle börja plocka ur lagret visade det sig att vi hade blivit partihandlare, och måste sälja läkemedlen via apoteken som säljer till regionerna. Allt gick så snabbt i mars, och vi hade inte haft tid att teckna avtal med läkemedelsföretagen. Men i framtiden borde det inte fungera såhär. Sverige behöver ha ett omsättningslager, som har avtal med företagen och fördelar till regionerna. Ett nationellt system med tydligt ansvar. Men jag är glad att vi kunde lösa den akuta situationen i mars.”

Mest läst