Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SKR: skjut upp nationella läkemedelslistan

För andra gången ber Sveriges kommuner och regioner nu regeringen att vänta med den nya lagen. Men Sveriges Apoteksförening varnar för att för mycket fokus hamnar på tekniken.

Lagen om nationell läkemedelslista skulle ha trätt i kraft i juni 2020, men införandet sköts upp till den 1 maj 2021 efter att Sveriges kommuner och regioner, SKR, hänvisat till den pågående pandemin och den belastning den innebär för hälso- och sjukvården.

Nu ber SKR regeringen att ännu en gång skjuta på införandet av lagen och svårigheterna den här gången handlar inte bara om pandemin. Utan kanske framför allt om avsaknad av infrastruktur, funktionalitet och regelverk. I skrivelsen till regeringen talar SKR om “betydande utmaningar som kvarstår” och att det nu “helt saknas förutsättningar att införa lagen”.

I praktiken betyder det att E-hälsomyndigheten fortfarande inte har fått fram något system för apotek och sjukvård att ansluta sig till, att det återstår frågetecken gällande behandling av personuppgifter samt att SKR ifrågasätter om systemen man bygger verkligen utgår från en verklig analys av den tänkta användningen av listan. Helst av allt vill man återuppta diskussionen med socialdepartementet om hur en mer ändamålsenlig lag skulle se ut.

Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges apoteksförening, är inte förvånad att SKR ännu en gång vill skjuta på införandet av lagen. Det finns ju som sagt inget system att ansluta sig till om man så klubbar lagen.

– Men allt handlar inte om teknik här. I grund och botten handlar det om arbetssätt, säger han och fortsätter:

–  Vi ser en risk att man nu plöjer ner miljoner i tekniska system som egentligen inte förändrar sättet att arbeta. Förändring sker ju inte automatiskt bara för att man bygger ett stort IT-system, säger han.

Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Fredrik Boström önskar att regionerna kommit längre i diskussionen om hur de ska arbeta för att information om patienters läkemedel ska nå dem man önskar, när man önskar.

– Den diskussionen hänger ju inte på att ett IT-system ifrån E-hälsomyndigheten blir klart. Den borde föras redan nu. Sedan är det klart att det blir bättre om man redan i journalerna kan klicka sig fram till en läkemedelslista. Men mycket handlar om hur vi ska arbeta tillsammans, nu efterlyser vi främst en diskussion om det, säger han.

Lagen om nationell läkemedelslista

  • Lagen innebär att patienten ska kunna dela samma information om sina läkemedel med vården som med apoteken. I förlängningen ska informationen också gå att nå från journalsystemen.
  • All information om patientens receptförskrivna och uthämtade läkemedel ska samlas i ett register – nationella läkemedelslistan – hos E-hälsomyndigheten.

Mest läst