Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Arbetsmiljöverket: Ta inte bort apotekets slutna kassasystem

Apoteket AB vill ta bort kontanthanteringssystemet Safepay för ett apotek i Malmö. Men efter personalens larm har nu Arbetsmiljöverket sagt sitt, och de vill att arbetsgivaren stoppar beslutet.

Anställda på ett apotek i Malmö protesterade mot att deras slutna kassasystem skulle tas bort.

När personalen på apoteket på Möllevångstorget fick veta att det slutna kassasystemet Safepay skulle tas bort reagerade de med förvåning och oro. Förklaringen till beslutet var att kontanthanteringen i samhället minskade och att systemet då inte längre behövdes.

– Men kontanthanteringen har inte minskat på det här apoteket, och till skillnad från många andra apoteket är just detta extra utsatt. Det har tidigare utsatts för flera kontantrån och personalen kände en väldigt stark oro för att det skulle ske igen om det slutna kassasystemet togs bort, säger Lisa Ekstrand, huvudskyddsombud på Apoteket AB.

Lisa Ekstrand berättar att hon efterfrågade en central riskbedömning över vad det skulle innebära om kontanthanteringssystemet försvann, men menar att det aldrig gjordes.

– Apoteket AB måste alltså avgöra om risken för rån är mindre idag. Apoteket AB vill ta bort en säkerhetsförebyggande åtgärd och då måste de ersätta den med något likvärdig. Vi gav förslag om att ha en väktare på plats från öppning till stängning, men det hörsammades inte.

Lisa Ekstrand lämnade då in en anmälan till Arbetsmiljöverket som sedan gjorde en kontroll av arbetsplatsen. Myndigheten gick på huvudskyddsombudets linje och har kommit med ett utlåtande om att man vill ta ett beslut om att förbjuda Apoteket AB att ta bort Safepay.

– Jag är otroligt lättad för medarbetarnas skull och att Arbetsmiljöverket lyssnade på oss. Att rucka på säkerhetsaspekten har skapat en stor oro för personalen. Samtidigt är det inte ett beslut ännu, och arbetsgivaren kan komma in med synpunkter innan beslutet tas. Jag känner också fortfarande en stor oro över att Apoteket tar beslut som kan påverka medarbetarnas säkerhet på det här sättet, säger Lisa Ekstrand.

Kan du se några fördelar med att ta bort kontanthanteringssystemet?

– Nej, ur ett säkerhetsaspekt så ser jag inga fördelar. Det skulle i så fall vara om man ersätter det med en annan säkerhetsåtgärd, som är likvärdig eller bättre, men det har inte varit aktuellt, säger Lisa Ekstrand.

Svensk Farmaci har bett regionchefen för Apoteket AB i Skåne om en kommentar, men har inte fått något svar.

Andra läser