Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny statistik: Så hög är medellönen för farmaceuter

Medellönen för apotekare ligger idag runt 47 000 kronor, och för receptarier strax under 38 000. Det visar ny lönestatistik från Sveriges Farmaceuter.

– Det verkar som om alla grupper har fått mer än märket förra året, vilket är positivt. Men det är också helt rimligt eftersom det råder farmaceutbrist, kommenterar förbundets förhandlingschef Martina Perzanowska. 

Hon konstaterar att inget i årets statistik sticker ut särskilt; resultaten är stabila och lönerna ökar i ungefär samma takt som tidigare år.

Nytt för i år är däremot att förbundet i sin löneenkät också har ställt frågor om arbetsmiljön. Syftet är att sätta medlemmarnas ersättning och lön i ett annat perspektiv, och lyfta att hur man mår på jobbet kan vara minst lika viktigt som vilken lön man får i slutet av månaden.

Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Svaren varierar mellan grupperna.

– Vi kan konstatera att det främst är inom industrin som vi har problem med oreglerad arbetstid, säger Martina Perzanowska.

55 procent av de industrianställda farmaceuterna svarar att de förväntas jobba extra utan att få övertidsersättning. För samtliga övriga grupper ligger siffran under 30 procent – när det gäller regionanställda en bra bit under. 

Dessutom svarar hälften av farmaceuterna inom industrin att de förväntas vara tillgängliga på mobil eller e-post utanför arbetstid. Detsamma gäller för de apoteksanställda kollegorna, medan motsvarande siffra för region- och statligt anställda farmaceuter ligger på knappt 20 respektive 30 procent.

Enkäten är genomförd i slutet av 2020 och svarsfrekvensen är 50 procent. Du som är medlem i Sveriges Farmaceuter kan logga in och läsa hela rapporten med detaljerad statistik på förbundets hemsida.

Förhandlingschefens 5 tips för högre lön:

  1. Var förberedd och påläst och se till att du kommer in på en bra lönenivå när du får ett nytt jobb. Det är framför allt när du byter jobb som du kan höja ditt löneläge.
  2. Förbered dig inför lönesamtalet – det är A och O. Ta del av lönestatistik från facket, centralt (och på arbetsplatsen om det finns), och ta stöd av eventuella förtroendevalda kollegor. Fundera över vad du har gjort bra, som du kan lyfta fram, men också vad du kanske har misslyckats med under året – då är du mentalt förberedd om arbetsgivaren tar upp det och du har dessutom möjlighet att lyfta fram vad du lärde dig av det inträffade.
  3. Våga argumentera för din lön. Lyft gärna särskilda insatser som har varit viktiga och/eller särskilt lönsamma för arbetsgivaren.
  4. Se till att du får ha målsamtal med din arbetsgivare. Anteckna själv men be också arbetsgivaren att ta anteckningar, som du kan luta dig emot vid nästa löneförhandling. (Det allra bästa är partsgemensamma anteckningar, så att ni ser att ni har gjort samma tolkningar av det som sagts.)
  5. Våga vara transparent. Prata med kollegorna om era löner, den enda som tjänar på hemliga löner är arbetsgivaren. 

    Du som är medlem i Sveriges Farmaceuter kan dessutom ringa förbundets rådgivning och få lönecoachning och svar på frågor.

Mest läst