Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ett 2021 präglat av nyfikenhet

2021 är året då vi sannolikt går in i en ny verklighet efter pandemin. Jag har valt att gå in i det nya året fylld av hopp och nyfikenhet.

Jag är övertygad om att alla gynnas av en dos nyfikenhet. Inte minst på varandra. När du möter en farmaceut som arbetar i en annan bransch än du själv – ta chansen och fråga ”vad är mest intressant med ditt jobb?”. Genom att utbyta erfarenheter ökar vi förståelsen för varandra och de olika verkligheter vi agerar i. Vi vet att ni är många därute som är nyfikna på hur det skulle vara att arbeta inom en annan bransch än den man nu arbetar i. Lite längre fram på förbundssidorna kan du läsa att vi under 2021 planerar för en seminarieserie med fokus på branschbyten.  

Det kommer att finnas och uppstå nya möjligheter för farmaceuter i framtiden. Ett exempel är utvecklingen av farmaceutiska tjänster som äntligen ser ut att realiseras, en möjlighet att ge bättre rådgivning angående läkemedelsanvändning.

Något som också planeras under 2021 är en medlemsenkät. Vi vill veta mer om dig som medlem och vad du vill få ut av ditt medlemskap hos oss. Vi vill vara ett förbund i tiden, anpassat för dig och dina behov. För ungefär fem år sedan genomförde förbundet en medlemsenkät, det är vår ambition att göra en ny i år. För mig som ska leda förbundet in i framtiden är dina tankar om medlemskapets nytta mycket värdefulla.  

Sveriges Farmaceuter ska vara ett starkt och förankrat förbund. Under de senaste åren har det lokalfackliga engagemanget ökat och flera nya lokalföreningar har bildats. Under 2021 är vår målsättning att ytterligare 5 lokalföreningar ska bildas. Jag är hoppfull och tror att vi kommer lyckas, om du vill veta mer om lokalfackligt engagemang är du välkommen att kontakta förbundskansliet. 

Avslutningsvis vill jag framhålla att det kommer att finnas och uppstå nya möjligheter för farmaceuter i framtiden. Ett exempel är utvecklingen av farmaceutiska tjänster som äntligen ser ut att realiseras, en möjlighet att ge bättre rådgivning angående läkemedelsanvändning. Fortsätt vara nyfikna på varandra och framtiden! 

Sandra Jonsson, ordförande Sveriges Farmaceuter

3 framsteg just nu:

TLV:s försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek är i startgroparna och förbundet ser fram emot att bidra i utvecklingen.

Vårt arbete för att beskriva roller och uppgifter för farmaceuter inom sjukvården, ”FRIHSK-projektet” har kommit så långt att sex definierade roller börjar ta form.

Årets löneprocesser är äntligen igång!

Mest läst