Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Etiska dilemman på apotek

Förbundets Forum för etikfrågor får in såväl frågor om klassiska etiska dilemman, som frågor om yrkesrollen och regelverk. Vi ger här vår syn på några av frågorna men kom ihåg att det alltid är du med din etiska kompass och din legitimation som måste ta ditt eget beslut.

En EU-farmaceut på mitt apotek är inte legitimerad ännu. Istället använder hen apotekschefens inlogg och koder och jobbar självständigt. Vad ska jag göra?

Här är lagarna tydliga. Det här ska inte få förekomma. Men samtidigt kan vardagen ibland vara pressad och apotekscheferna får ofta trolla med knäna för att få ihop scheman. Men tänk ett steg längre. Vad händer OM något går fel eller om ni får en inspektion? Det kan innebära stora konsekvenser för er verksamhet, och i värsta fall för kunden.

Ett fel kan även innebära stora påfrestningar hos din kollega som ännu inte har sin legitimation. EU-farmaceuten är i en svår situation då arbetet på apoteket är oerhört värdefullt. Det kan kännas olustigt att säga ifrån till sin chef, men ta i så fall hjälp av facket eller er kvalitetsavdelning. Vi har legitimation av en anledning och den ska vi inte tumma på. 

En kund kommer in och reklamerar ett hundrapack Tramadol för att det saknas en blisterkarta. Vad ska jag göra?

Ett vanligt dilemma på apotek. Ska jag lita på kunden, eller ska jag inte göra det och riskera en missnöjd kund? De flesta som har arbetat några år på apotek känner nog dessutom igen att det ofta är just narkotika det verkar saknas blisterkartor för. Här är det bra att du förebygger situationerna så gott du kan. Om du vet att du och dina kollegor alltid kontrollerar förseglingar på narkotika så kan du med gott samvete säga att förpackningen var intakt när den lämnades ut till kund. 

Hur ska nödexpeditioner hanteras?

Det svenska regelverket saknar egentligen möjlighet att utföra en nödexpedition. Men vi vet att alla ibland glömmer bort att förnya receptet i tid och självklart ska ingen lämnas utan livsviktiga läkemedel över en helg. Dessutom förväntas vi som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att ta ett eget ansvar – här kan vara ett lämpligt tillfälle.

Problemet som har uppstått är att vi inte bör använda andras personliga förskrivarkoder (exempelvis genom att skriva av senaste receptet) då det i ett fall har betraktats som dataintrång. Diskutera igenom nödexpeditioner med era kollegor så att ni ger varandra stöd i när det kan vara rimligt. Vilka typer av läkemedel? Vilken typ av patient och i vilka situationer? Ta även med chefer och kvalitetsavdelning i diskussionen. Ni kanske även kan ha ett möte med era närmsta vårdcentraler om vilka brister som de tycker är ok att ni löser åt dem och hur ni ska göra det.

Fråga oss!

Forum för etikfrågor diskuterar etiska frågeställningar från yrkesvardagen. Mejla etikfragor@sverigesfarmaceuter.se, eller ställ en fråga anonymt här

Mest läst