Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Varför skulle just vi prioriteras?

Vi är många farmaceuter som jobbar hårt kring pandemin. Denna gång är etikfrågan en personlig reflektion kring en brännande aktuell fråga, skriver Erik Fredholm, ordförande Forum för etikfrågor: Vilka grupper ska gå före i vaccinationskön?

De senaste månaderna har jag arbetat med vaccinationen mot covid-19 inom Region Örebro län. Ett intensivt arbete med många frågor att lösa. Samtidigt har debatten rasat: Klarar regionerna utmaningen och hur ska prioriteringarna se ut? När jag skriver detta så har regionerna precis bestämt att vissa grupper i sjukvården ska prioriteras samtidigt som de äldsta och sköraste i samhället får vaccin, vilket delvis går emot Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Porträttbild, Erik Fredholm

Erik Fredholm

Men varför har myndigheten valt att inte sätta sjukvårdspersonal i första rummet? Jag tror att svaret är: för att de måste följa lagen. 

Lagar är ofta sprungna ur vår värdegrund, etik och moral. Men i hälso- och sjukvårdslagen har detta vänts uppochner och lagen definierar vad som är etiskt. Enligt den ska prioriteringar i vården ske enligt tre etiska principer:

1. Människovärdesprincipen

2. Behovs- och solidaritetsprincipen

3.Kostnadseffektivitetsprincipen

Kort och gott: Alla människor är lika mycket värda. Den med störst medicinskt behov ska ha företräde. Först på tredje plats kommer kostnader och vidare samhällseffekter in. 

Alla prioriteringar inom sjukvården vilar på detta. Även TLV:s utvärderingar har dessa punkter med vid bedömning om ett läkemedel ska ingå i förmånen. 

I grunden är det en bra prioriteringsordning. Men fungerar lagen i kris, mitt under brinnande pandemi? Här tycker vi säkert olika. Men om vi inte kan prioritera viss sjukvårdpersonal så finns det en risk att den, enligt lag, prioriterade gruppen inte får någon vård när de behöver om personalen är sjuk. Och hur blir det då? Så att viss vårdpersonal får vaccin samtidigt som de sköraste tror jag är en rimlig kompromiss.

När ni läser detta har vi förhoppningsvis kommit långt i vaccinationsprocessen. Hamnade du själv utanför de prioriterade grupperna, trots att du tycker att det fanns skäl att gå före? Du är inte ensam. Vi inom regionerna uppvaktas dagligen av individer och grupperingar som förklarar varför just de borde prioriteras. Men alla kan inte gå före i kön. Och framför allt: Den dagen vi släpper för mycket på människovärdesprincipen samt behovs- och solidaritetsprincipen är risken stor att vi snart befinner oss på ett sluttande plan. 

Fråga oss!

Forum för etikfrågor diskuterar etiska frågeställningar från yrkesvardagen. Mejla etikfragor@sverigesfarmaceuter.se, eller ställ en fråga anonymt här

Mest läst