Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Norskt förslag: Låt farmaceuter vaccinera

Norska Hälso- och omsorgsdepartementet föreslår att farmaceuter ska få rekvireringsrätt för vaccin mot covid-19. Det skriver norska Dagens Medisin.

Förslaget har nu skickats på snabbremiss. Rekvireringsrätten ska enligt förslaget endast vara tillfällig, och gälla året ut. Sedan den 1 januari 2021 har Norges sjuksköterskor en sådan tillfällig rekvireringsrätt.

Det nya förslaget gäller både farmaceuter som är anställda i apotek och i kommuner. Men om förslaget går igenom kommer det i ett förstaläge bara gälla kommunanställda. ”Baserat på den aktuella tillgången på vaccin kommande veckor och med hänsyn till dagens prioriteringskriterier anser departementet att det i nuläget inte finns behov, eller är lämpligt, att ge apoteksfarmaceuter rekvireringsrätt för vaccin mot covid-19”, skriver man i förslaget, enligt Dagens Medisin.

För farmaceuter som arbetar på apotek och sjukhusapotek föreslås att rekvireringsrätten eventuellt ska träda i kraft senare, baserat på tillgång till vaccin och vilka prioriteringskriterier som gäller då.

Remissinstanserna ombeds lämna sina synpunkter om behovet av att ge apoteksfarmaceuter rekvireringsrätt, samt bedöma hur lång tid kommuner och apotek behöver för att förbereda sig om man ska låta apoteksfarmaceuter få rätt att beställa vaccin och utföra vaccinering.

Remisstiden är två veckor.

Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening föreslog i ett gemensamt brev till regeringen i december att ordinationsrätten för vaccin mot covid-19 skulle utökas i Sverige, till att gälla farmaceuter.

Regeringen tackade dock nej till erbjudandet. ”Mot bakgrund av att behovet av vaccinerande personal anses vara tillgodosett av både Socialstyrelsen och SKR samt med beaktande av patientsäkerheten så finns i dag inte några planer på att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram regelförändringar för att möjliggöra för farmaceuter att vaccinera på apotek.” skrev socialminister Lena Hallengren (S) i ett svar i början av februari.

 

Mest läst