Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Enighet istället för söndring inom Sveriges Farmaceuter”

Det är hög tid att vi lägger interna stridigheter bakom oss, skriver 26 medlemmar i ett debattinlägg.

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund för alla apotekare och receptarier, oavsett var vi arbetar. Vi är fler än 7000 medlemmar som tillsammans kan påverka våra arbetsvillkor, arbetsmiljö hur professionen ska utvecklas och hur läkemedelsområdet ska regleras. Fullmäktige är vårt högsta beslutande organ och mandaten i fullmäktige är enligt stadgarna fördelade efter medlemsantalet i sektionerna. Eftersom majoriteten av medlemmarna är apoteksfarmaceuter har apotekssektionen majoritet i fullmäktige.

På fullmäktigemötet i september 2020 drev apotekssektionens delegater samlat igenom flera förslag utan att dessa hade presenterats i förbundsstyrelsen eller för fullmäktige i förväg. Det har lett till en splittring i förbundsstyrelsen och mellan sektionerna; en situation som riskerar att söndra förbundet. Styrkan i Sveriges Farmaceuter är att professionen samarbetar och att farmaceuter från olika sektorer kan påverka för att komma fram till det bästa beslutet för alla. Därför menar vi att ingen sektion ska ha egen majoritet på fullmäktige. En balansering av mandatfördelningen i stadgarna måste ske.

Sveriges Farmaceuter står inför flera ödesfrågor och möjligheter som kommit i ljuset av Corona-pandemin. Vi måste lägga full kraft på att hitta lösningar på dessa utmaningar. Det gäller bland annat:

  • Apotekens försäljning via e-handel ökar, vilket påskyndats av pandemin. Det är rimligt att tro att fysiska apotek kommer att stängas på sikt, på samma sätt som över 40 % av bankkontoren stängts under de senaste tio åren. Förbundet måste ha en strategi för att möta konsekvenserna av att apotek stängs. Blir det en arbetslöshet bland apoteksfarmaceuter, och vilka alternativa farmaceutiska sysselsättningar finns? Hur kan farmaceutiska tjänster bidra till professionens utveckling och arbetsmarknad?
  • Bristerna inom äldreomsorgen har blivit tydliga under pandemin och utredningar tillsätts för att öka kvalitén i vård och omsorg för våra äldre. Vi är många som är övertygade om att farmaceuter kan bidra till en bättre läkemedelsanvändning i kommunal vård och omsorg. En möjlighet att bredda arbetsmarknaden för farmaceuter samtidigt som vår kompetens kommer till nytta.
  • Nyttan av farmaceuter inom hälso- och sjukvården har blivit tydlig under pandemin, särskilt inom läkemedelsförsörjning och vaccindistribution. Hur möter vi en växande efterfrågan av vår kompetens inom vården?
  • Pandemin har inneburit avsevärda kostnader för samhället och stora utmaningar med uppskjuten vård som kommer att kräva resurser under de närmaste åren. Detta kommer att påverka möjligheten att betala för läkemedel och nya, innovativa terapier kan få stå tillbaka, vilket påverkar viljan till forskning och utveckling. Patientens egenandel av läkemedelsnotan kan öka och handelsmarginalen kan minska. Förbundet behöver ha en strategi som förespråkar att läkemedel är en viktig del av behandlingen.

För att möta dessa och andra utmaningar behöver vi enighet och inte söndring inom förbundet. Vi är en liten profession i samhället och behöver agera och verka som en enad grupp för att kunna höras och påverka.

Därför kan vi inte ha en sektion som har egen majoritet i fullmäktige och därmed i praktiken möjlighet att driva igenom förslag som enbart gynnar den egna sektionen till exempel gällande styrelsesammansättning och budgetramar för förbundet. Om en sektion vill och har förutsättningar att bestämma över övriga finns det ingen anledning för farmaceuter från andra sektorer att tillhöra samma förbund. Skulle vi splittras blir professionen svagare, både mot arbetsgivare, beslutsfattare och andra professioner. Det skulle även vara svårt att upprätthålla rådgivning och annan medlemsservice till samma månadsavgift som idag.

Vi uppmanar förbundsstyrelsen, sektionsstyrelserna, fullmäktigedelegater och medlemmar i Sveriges Farmaceuter att verka för en balanserad maktfördelning i fullmäktige, där ingen enskild sektion har egen majoritet. Det är hög tid att vi lägger interna stridigheter bakom oss, verkar för enighet istället för söndring och tar oss an de stora utmaningarna som ligger framför oss!

Jonatan Alván, Magnus Dahlander, Birgitta Elfsson, Inger Erlandsson, Erik Fredholm, Niklas Hedberg, Gunilla Nork, Pia Seidel, Mikael Svensson, medlemmar i Offentligsektionen

Per Boström, Holger von Fircks, Doaa Hassan, Claes Jagensjö, Anders Jensen, Marie Kerttu, Hanna Rickberg, Helene Rosvall, Parshin Saadatirad, Roger Tameh, Helena Tornberg, Leif Vinterbacke, Ulrica Åhman, medlemmar i Industrisektionen

Eva Einarsson, Anna Eriksson, Sari Frigård, Amadou Jallow, medlemmar i Apotekssektionen

Mest läst